Skip to main content

Kraftig passasjervekst for Norwegian i mars

Pressemelding   •   apr 07, 2009 08:00 CEST

Oslo/Fornebu, 7. april 2009: Norwegian fløy over 100 000 flere passasjerer innenlands i Norge i mars 2009 sammenlignet med samme måned året før. Økningen er på hele 37 prosent. Totalt på alle rutene reiste 787 000 passasjerer med Norwegian i mars, en økning på 9 prosent sammenlignet med samme måned i 2008.

"Vi er svært godt fornøyd med trafikktallene for mars, hvor vi samlet sett transporterte nesten 787 000 passasjerer. Spesielt innenlands i Norge har vi en kraftig passasjerøkning i mars med godt over 100 000 flere reisende. Det viser at stadig flere nordmenn foretrekker Norwegian og jeg tolker dette som et tegn på at flere forretningskunder velger oss. Selv om noe av økningen i mars 2009 skyldes at vi i år fikk en hel måned uten påsketrafikk, er dette en kraftig reell økning og svært gledelige tall for oss", sier administrerende direktør Bjørn Kjos.

"Vi ser også en gledelig økning i passasjertrafikken i Sverige. Nedgangen i antall passasjerer skyldes til dels at ruteporteføljen er lagt om til å omfatte lengre og færre flighter fremfor korte og hyppige, noe som også vises i økt gjennomsnittsdistanse. Kabinfaktoren holder seg stabil på hele 78 % i Sverige", sier Kjos.

norwegian.no
Norwegian.no (norsk, dansk og polsk rutenett) hadde nærmere 675 000 passasjerer i mars sammenlignet med samme måned i fjor (+ 15 %). Kabinfaktoren for Norwegian.no endte på 75 %, det er 6 prosentpoeng lavere enn mars 2008. Den lavere kabinfaktoren i mars skyldes for en stor del påsketrafikken i mars 2008. Kabinfaktoren er erfaringsmessig særlig høy i høytider. Innenlands kabinfaktor i mars sammenlignet med februar i år var for eksempel bare 3 prosentpoeng lavere.

Yielden er estimert til NOK 0,65 for måneden (+ 10 %), samme tall som i februar.

Selskapet produserte en total kapasitet på 820 millioner ASK (+ 20 %), passasjertrafikken endte på 611 millioner RPK (+ 11 %). Innenlands var økningen i passasjertrafikken (RPK) 45 % mens den holdt seg helt stabil på utlandet.

norwegian.se
Norwegian.se (svensk rutenett) hadde kraftig vekst i passasjertrafikken som endte på 122 RPK (+34 %) men færre passasjerer (-14 %) i mars sammenlignet med samme måned i fjor. Kabinfaktoren holder seg imidlertid stabil. Yielden er estimert til NOK 0,46 for perioden (- 32 %), noe som henger sammen med vesentlig lengre gjennomsnittlig flydistanse (+49 %) samt ruteomlegginger. Selskapet produserte en total kapasitet på 156 millioner ASK (35 %).