Skip to main content

Norwegian med årsresultat på vel 189 millioner kroner

Pressemelding   •   feb 16, 2011 08:30 CET

Norwegian fikk et overskudd etter skatt på vel 189 millioner kroner i 2010. Selskapet hadde en kraftig passasjervekst og fløy mer enn 13 millioner passasjerer. Det er 21 prosent flere passasjerer enn året år. For fjerde kvartal ble resultatet etter skatt - 5,4 millioner kroner. Kvartalsresultatet er sterkt preget av høyere drivstoffkostnader sammenlignet med fjerde kvartal 2009.

- Årsresultatet for 2010 viser at stadig flere passasjerer velger Norwegian. Vi har hatt en kraftig passasjer- og kapasitetsvekst, og det er vi godt tilfreds med. Ikke minst er vi fornøyd med at vi har kuttet kostnadene betraktelig sammenlignet med året før og dermed styrket vår konkurransekraft ytterligere. 2010 var likevel et krevende år i flybransjen, og resultatet er påvirket av meget høye drivstoffkostnader, streiker og myndighetenes strengning av luftrommet som følge av vulkanutbruddet på Island, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.

Sammenlignet med 2009 steg drivstoffkostnadene i fjerde kvartal med hele 63 prosent. Den kraftige økningen er imidlertid motvirket av at Norwegian stadig faser inn nye og mer miljøvennlige fly som bruker mindre drivstoff.

Selskapets enhetskostnader – unntatt drivstoff – er på årsbasis kuttet med 10 prosent fra 2009 til 2010. Selv medregnet drivstoff er kostnadene betydelig redusert. Norwegian vil med innfasing av flere nye og større fly få en enda mer effektiv drift og dermed redusere enhetskostnadene ytterligere. Norwegian faset inn 13 nye Boeing 737-800 i løpet av 2010. I 2011 vil 15 fabrikknye fly bli tilført flåten.

Ny base i Finland
I 2011 legger Norwegian til grunn en vekst i produksjonen (ASK) på 20 – 25 prosent, hovedsakelig som følge av innfasing av nye og større fly. Mesteparten av veksten vil komme i Sverige og Finland, samt på charterflygninger fra Norge. I månedsskiftet mars/april åpner den nye basen i Helsinki med 3 fly, hvor Norwegian vil operere 13 ruter i oppstartfasen.

Utvalgte nøkkeltall for hele 2010 (2009)
Antall passasjerer: 13 mill (10,8 mill)
Omsetning: 8,6 mrd kroner (7,3 mrd)
Fyllingsgrad: 76 prosent (78 prosent)
EBITDAR: 1,2 mrd kroner (1,3 mrd)
EBITDA: 397 mill kroner (721 mill kroner)
EBIT: 210 mill kroner (572 mill kroner)
EBT: 243 mill kroner (623 mill kroner)
Nettoresultat: 189 mill kroner (446 mill kroner)

Utvalgte nøkkeltall 4. kvartal 2010 (4. kvartal 2009)
Antall passasjerer: 3,3 mill (2,8 mill)
Omsetning: 2,15 mrd kroner (1,75 mrd)
Fyllingsgrad: 77 prosent (76 prosent)
EBITDAR: 214 mill kroner (205 mill kroner)
EBITDA: 14,2 mill kroner (50,4 mill kroner)
EBIT: - 31,8 mill kroner (7,6 mill kroner)
EBT: -27,2 mill kroner (8,7 mill kroner)
Nettoresultat: -5,4 mill kroner (0,8 mill kroner)

For flere detaljer, se kvartalsrapport.

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik, tel 97554344
Finansdirektør Frode Foss, tel 91631645

Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og det tredje største lavprisselskapet i Europa med direkteruter innenlands i Norge og til en rekke land i Europa, samt Nord-Afrika og Midtøsten (238 ruter og 95 destinasjoner pr januar 2011). Med lave priser og kundevennlige løsninger har selskapet hatt en sterk passasjervekst de siste årene. Norwegian fraktet 13 millioner passasjerer i 2010. Selskapet er børsnotert (2003) og har om lag 2 500 ansatte. Norwegian har 54 fly i flåten (januar 2011). Selskapet får levert til sammen 73 nye fly av typen Boeing 737-800 i perioden 2008 – 2014. Norwegian vil ha en av Europas aller mest moderne og miljøvennlige flyflåter når de nye flyene er på plass.

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.

Vedlagte filer

PDF-dokument