Skip to main content

Norwegian med et resultat før skatt på 125 millioner kroner – en forbedring på 50 millioner

Pressemelding   •   jul 12, 2012 08:30 CEST

Norwegian legger i dag frem et resultat før skatt (EBT) på 125 millioner kroner, en forbedring fra samme kvartal i fjor på 50 millioner. Resultatet dette kvartalet er betydelig påvirket av streiken ved Avinors flyplasser i Norge. Streik og streikefare har i 2. kvartal har kostet Norwegian 70 millioner kroner.

Veksttakten fortsetter og var 15 prosent i 2. kvartal, mens antall passasjerer gikk opp med 430 000, eller 11 prosent. Fyllingsgraden var 76 prosent, 2 prosentpoeng lavere enn i fjor.

– Resultatet dette kvartalet er som ventet sterkt påvirket av høy oljepris og betydelige ekstrakostnader som følge av streiken og den uroen streiken førte med seg. Det underliggende resultatet vi legger frem er imidlertid betydelig bedre enn fjoråret. Jeg er også glad for at stadig flere passasjerer velger å reise med oss, og at vi kan tilby dem nye fly med gratis bredbånd om bord, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.

Norwegian vil med innfasing av flere nye og større fly få en mer effektiv drift og sterkere konkurransekraft, i tillegg til de positive miljøeffektene nye fly gir. I 2. kvartal har selskapet spart 38 millioner kroner som følge av mer drivstoffeffektive fly i flåten.

Norwegian har hittil i år faset inn 8 nye Boeing 737-800, mens 5 til vil bli levert fra Boeing-fabrikken i Seattle senere i år. Samtidig fases eldre 737-300 ut. Etter denne sommeren vil snittalderen på flåten være 4,9 år. Flåteutskiftingen til nye og større fly med flere seter er også et viktig bidrag til økt produksjon.

Utvalgte nøkkeltall 2. kvartal 2012 (2. kvartal 2011)
Antall passasjerer:
4,5 mill (4,0 mill)
Omsetning: 3,17 mrd kroner (2,7 mrd)
Fyllingsgrad: 76 prosent (78 prosent)
EBITDAR: 679,5 mill kroner (346,9 mill kroner)
EBITDA: 410 mill kroner (137 mill kroner)
EBIT: 322 mill kroner (73 mill kroner)
EBT: 125 mill kroner (74,5 mill kroner)
Nettoresultat: 90,5 mill kroner (53,7 mill kroner)

Kontaktpersoner for pressen:
Finansdirektør Frode Foss, tel 91 63 16 45
Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik, tel 97 55 43 44

Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og det tredje største lavprisselskapet i Europa med direkteruter innenlands i Norge og til en rekke land i Europa, samt Nord-Afrika og Midtøsten (296 ruter og 114 destinasjoner per juni 2012). Med lave priser og kundevennlige løsninger har selskapet hatt en sterk passasjervekst de siste årene. Norwegian fraktet  nærmere 16 millioner passasjerer i 2011. Selskapet er børsnotert (2003) og har om lag 2 500 ansatte. Norwegian har 64 fly i flåten (per juni 2012). Norwegian faser løpende inn nye, mer miljøvennlige Boeing 737-800-fly  og vil ha en av Europas aller mest moderne og miljøvennlige flyflåter om få år.

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.

Vedlagte filer

PDF-dokument