Skip to main content

Resultat fra fase 3-studie viser at atezolizumab kan forlenge livet til lungekreftpasienter med over fire måneder

Pressemelding   •   okt 11, 2016 11:05 CEST

Immunterapi-medikamentet Atezolizumab kan forlenge livet til lungekreftpasienter med over fire måneder.

Oslo, 10. oktober 2016: Resultater fra OAK, en fase III studie av det nye immunterapi-medikamentet atezolizumab fra Roche ble nylig presentert på ESMO-konferansen i København. Dataene viser at atezolizumab forlenger livet til pasienter med den vanligste formen for lungekreft, ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), med median 4,2 måneder sammenliknet med cellegift alene. Studien viser at effekten av atezolizumab også gjelder de pasientene som ikke har noe detekterbart uttrykk av overflateproteinet PD-L1 i kreftsvulsten. [1]

Atezolizumab ga pasientene som deltok i studien en median totaloverlevelse på 13,8 måneder, noe som er 4,2 måneder lenger enn de pasientene som ble behandlet med cellegiften docetaxel alene, som er nåværende klinisk praksis også i Norge. De rapporterte bivirkningene var i tråd med hva som tidligere har blitt observert for atezolizumab.1

- Atezolizumab er den første og hittil eneste PD-L1 hemmeren som har vist effekt for pasienter med den mest utbredte formen for lungekreft. Dette er veldig oppløftende nyheter for de som lever med en sykdom som er den største årsaken til kreftrelaterte dødsfall i Norge. Vi håper derfor at atezolizumab kan bli et tilgjengelig behandlingsalternativ, sier Heidi Ramstad, medisinsk direktør i Roche Norge.

Om OAK-studien

OAK er en global fase 3, randomisert, åpen, multisenterstudie, som undersøker effektiviteten og sikkerheten av atezolizumab, sammenliknet med docetaxel. De 1225 pasientene hadde ved inklusjon lokal spredning eller metastatisk NSCLC, og sykdommen hadde progrediert enten under eller etter behandling med platinumbasert cellegift.1

Om ikke-småcellet lungekreft

Lungekreft krever flere liv enn noen andre kreftformer og i 2014 døde 2158 nordmenn av lungekreft.[2] Lungekreft kan deles inn i to hovedkategorier: Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) og småcellet lungekreft. NSCLC er den mest utbredte, og utgjør omtrent 85 prosent av tilfellene.

Om atezolizumab

Atezolizumab er et monoklonalt antistoff som er designet for å binde seg spesifikt til proteinet PD-L1 (programmed death ligand-1), som blant annet finnes på overflaten av kreftceller og tumor-infiltrerende immunceller. PD-L1 interagerer med proteinene PD-1 og B7.1, som begge finnes på overflaten til immunforsvarets T-celler, og som normalt bremser T-cellenes aktivitet. Gjennom å blokkere denne interaksjonen bidrar atezolizumab til å aktivere T-cellene og setter dem i stand til effektivt å oppdage og angripe kreftceller.

Roche har åtte pågående fase 3-studier som evaluerer atezolizumab enten som monoterapi eller kombinasjonsterapi ved lungekreft. Effekten av atezolizumab studeres både i tidlige faser og for langt framskredet lungekreft. Les mer om programmet her.

Pressekontakt: Lise Rist, mobil: 918 01 119, e-post: media.norge@roche.com

Referanser:

  1. Barlesi et al, Atezolizumab Phase III OAK Study. http://tago.ca/9Hh
  2. https://www.kreftregisteret.no/Registrene/Kreftstatistikk/

Om Roche

Roche er ledende innen forskningsbaserte helsetjenester med fokus både på legemidler og diagnostikk. Roche er verdens største bioteknologiselskap med innovative medisiner innen onkologi, immunologi, infeksjonssykdommer, oftalmologi og nevrologi. Roche er også nummer én på verdensmarkedet innen in-vitro diagnostikk, vevsbasert kreftdiagnostikk, og er en pionér innen diabetesbehandling. Roche’ strategi for persontilpasset behandling tar sikte på å forske fram og utvikle medisin og diagnostikk som i betydelig grad bedrer folks liv og helse.

Roche ble grunnlagt i 1896, og har kommet med viktige medisinske bidrag i over ett hundre år. I alt 29 medisiner, utviklet av Roche, er inkludert i Verden helseorganisasjons liste over essensielle legemidler, blant dem livreddende antibiotika, antimalariamedisin og kjemoterapi. Roche er anerkjent som ledende i sin gruppe innen legemidler, bioteknologi og helsevitenskap syv år på rad in Dow Jones Sustainability Index.

Roche er aktiv i mer enn hundre land. I 2015 hadde Roche-konsernet 91 700 medarbeidere over hele verden, investerte over 80 milliarder norske kroner (CHF 9,3 milliarder) i forskning og utvikling, og hadde rundt 324 000 pasienter i kliniske studier. Genentech i USA er et heleid selskap i Roche-gruppen. Roche er majoritetseier i Chugai Pharmaceutical i Japan. For mer informasjon, se www.roche.com