Skip to main content

Frokostmøte om kombinert mobilitet

Event

01
MAR
  -

Digitalt samarbeid om kombinert mobilitet kan skape sømløse og effektive mobilitetsløsninger i fremtiden.

Oslo og Akershus er en av Europas raskest voksende byer. Veksten i kollektivtrafikken har samlet vært på formidable 50 % de siste ti årene, samtidig som biltrafikken har stagnert. Ambisjonene for fremtidig vekst er store og Ruter ser det som vanskelig, og svært kostbart, å fortsette veksten uten å tenke nytt.

Eksisterende og nye mobilitetstjenester må integreres slik at fremtidens mobilitet blir god for kundene og samfunnet. Kombinert mobilitet ser alle former for transport i sammenheng og setter kunden i sentrum. Det vil åpne for nye samarbeidskonstellasjoner som ikke fantes eller var mulig for ett år siden. Er dette veien mot morgendagens urbane mobilitet? Hva vil dette bety for innbyggerne og for attraktiviteten til hovedstadsområdet? Hva vil det bety for rollen til kollektivtrafikken og andre mobilitetsløsninger? Hva er allerede testet ut og hva er erfaringene derfra?

På Ruters frokostmøte 1. mars vil vi diskutere tema kombinert mobilitet. Hva er det? Hva er konsekvensen? Og hvordan skal vi jobbe sammen i utviklingen av fremtidens mobilitet?

Program

08.00 - 08.10 Velkommen ved Ola Skar, Ruter.

08.10 - 09.15 Faglige innlegg fra Caroline Cerfontaine fra UITP, Frode Hvattum i Ruter, Tommy Vesterlie i IUS Innovation, og Johan Christian Høgåsen-Hallesby i Urban Infrastructure Partner As.

09.15 - 09.50 Paneldebatt om strategiske veivalg.

09.50 – 10.00 Avslutning - Kahoot.