Skip to main content

Pressemeldinger Se alle 7 treff

​Gjenopptar hydrogendriften på Rosenholm

​Gjenopptar hydrogendriften på Rosenholm

Pressemeldinger   •   aug 13, 2019 14:49 CEST

Ruter besluttet mandag 12. august å gjenoppta driften på hydrogenfyllestasjonen på Rosenholm.

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Pressemeldinger   •   mai 20, 2019 16:58 CEST

Ved 14-tiden i dag rullet Ruters selvkjørende busser "Mads" og "Oda" avgårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Fra og med i dag kan alle med gyldig Ruter-billett sitte på med bussene. Kjøretøyene har 11 sitteplasser for passasjerer og vil kjøre i opptil 18 km/t.

Her er Ruters årsrapport for 2018

Her er Ruters årsrapport for 2018

Pressemeldinger   •   apr 11, 2019 15:42 CEST

I fjor tok Ruter mange skritt på veien mot å nå våre mål, som at økningen i persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange, og at kollektivtrafikken skal være utslippsfri i 2028. Les rapporten her: https://aarsrapport2018.ruter.no/no/intro/

Ruters planer for Majorstuen lagt ut til offentlig ettersyn

Ruters planer for Majorstuen lagt ut til offentlig ettersyn

Pressemeldinger   •   jan 23, 2019 08:00 CET

Helhetlig byplangrep skal legge til rette for økt byliv, nye gang- og sykkelforbindelser og bedre overgangsløsninger for kollektivtransport. Frist for innspill er satt til 4. mars.

Nyheter 1 treff

Ruter vil forstå fremtidens mobilitet

Ruter vil forstå fremtidens mobilitet

Nyheter   •   jan 08, 2018 12:43 CET

Omgivelsene våre er i rask endring, og ny teknologi med autonome kjøretøy og økt digitalisering utfordrer Ruters tradisjonelle måte å planlegge for fremtiden.

Eventer Se alle 10 treff

Ruterfrokost: Rapport fra regjeringens Ekspertutvalg - teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

Ruterfrokost: Rapport fra regjeringens Ekspertutvalg - teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

Eventer   •   aug 26, 2019 10:35 CEST

Frokostmøtet er allerede avholdHer finner dere presentasjonen som ble holdt av Alexandra Bech Gjørv og Bernt Reitan Jenssen.Hvis du ikke fikk med deg presentasjonen, eller vil dele dette med en kollega, ligger et opptak av Ruterfrokosten tilgjengelig her.Rapporten fra ekspertutvalget – teknologi og fremtidens transportinfrastruktur finner du her.Utvalget leverte rapporten 27. juni 2019, hørings...

17-09-2019, 08:00 - 09:00 CEST

Kulturhuset, Youngs gate 6

UITP - Post Summit tour Oslo

Eventer   •   mai 13, 2019 13:52 CEST

The Post Summit Oslo tour is part of the global Public Transport Summit held in Stockholm in june.Visit Oslo and learn how Ruter is changing and adapting to citizens and customer individual needs. Ruter has always focused on traditional public transport modes but is now expanding its horizon towards “sustainable freedom of movement”. This implies flexible transport-solutions that include the wh...

14-06-2019, 09:00 - 16:00 CEST

Oslo

Hvordan vi forflytter oss påvirker utvikling av byen

Hvordan vi forflytter oss påvirker utvikling av byen

Eventer   •   mar 04, 2019 14:17 CET

Hvordan vil selvkjørende kjøretøy og mobilitet som en tjeneste (MaaS) påvirke måten vi reiser på i fremtiden? Lær mer på Ruterfrokost 11. april.Omgivelsene våre er i rask endring. Ny teknologi med selvkjørende kjøretøy og økt digitalisering utfordrer vår tradisjonelle måte å tenke transport og mobilitet. Hvilken betydning vil de nye teknologiske trendene få for utvikling av mobilitetstilbudet i...

11-04-2019, 08:00 - 09:45 CEST

Dronningens gate 40, 4. etasje.

​Ruterfrokost: Fremkommelighet er en forutsetting for å nå nullvekstmålet

​Ruterfrokost: Fremkommelighet er en forutsetting for å nå nullvekstmålet

Eventer   •   des 14, 2018 10:04 CET

Frokostmøtet er avhold, her finner du presentasjonenen og en brosjyre om fremkommelighetsarbeidet.Ruter og Bymiljøetaten jobber sammen for å nå nullvekstmålet hvor trafikkveksten i Oslo skal tas med kollektiv, sykkel og gange. I konsulent- og forskningsmiljøet blir fremkommelighet for kollektivtransport trukket frem som nøkkelen for å nå nullvekstmålet. Hvis Ruter skal bidra, er pålitelighet og...

17-01-2019, 08:00 - 09:30 CET

Dronningens gate 40, 4. etasje.

Bilder Se alle 29 treff

Filipstad Mobilitetspunkt åpning

Filipstad Mobilitetspunkt...

Lisens Bruk i media
Fotograf/kilde Ruter
Last ned
Størrelse

4.38 MB • 6000 x 4000 px

Filipstad Mobilitetspunkt åpning

Filipstad Mobilitetspunkt...

Lisens Bruk i media
Fotograf/kilde Ruter
Last ned
Størrelse

5.38 MB • 6000 x 4000 px

Filipstad Mobilitetspunkt Lan Marie Berg

Filipstad Mobilitetspunkt...

Lisens Bruk i media
Fotograf/kilde Ruter
Last ned
Størrelse

2.97 MB • 6000 x 4000 px

Vegvesenet Bymiljøetaten Ruter Filipstad Mobilitetspunkt

Vegvesenet Bymiljøetaten ...

Lisens Bruk i media
Fotograf/kilde Ruter
Last ned
Størrelse

4 MB • 6000 x 4000 px

Videoer 3 treff

Kombinert mobilitet

Kombinert mobilitet

Kombinert mobilitet ؘ– et perspektiv fra offentlige transportselskaper i de nordiske hovedstaden. Filmen er en oppsummering av læringene ...

Lisens Bruk i media
Last ned
Størrelse

640 x 360 px

Autonomous  bus tested i Vaterlandsparken in Oslo

Autonomous bus tested i ...

Lisens Bruk i media
Last ned
Størrelse

640 x 360 px

Selvkjørende buss

Selvkjørende buss

Bestill transport i en app, en selvkjørende buss plukker deg opp, billettering skjer automatisk og du slippes av når du er framme.

Lisens Bruk i media
Last ned
Størrelse

640 x 360 px

Dokumenter Se alle 16 treff

Ruterfrokost 17.09.2019: Rapport fra regjeringens ekspertutvalg - teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

Presentasjonen til Alexandra Bech Gjørv og Bernt Reitan Jenssen fra frokostmøtet hvor de presenterte rapporten fra regjeringens ekspertutvalg.

Hvordan vi forflytter oss påvirker utvikling av byen

Presentasjonen fra frokostmøtet om resultatene av mobilitetsstudien, gjennomført av Cowi og PTV for Ruter.

The Oslo study – How autonomous cars may change transport in cities

This study has been conducted between May 2018 and March 2019 by COWI and PTV on behalf of Ruter, the Oslo Region public transport company. In this project we developed a traffic model for autonomous cars to investigate future scenarios for urban mobility in the Oslo region. The study is inspired by the Lisbon studies by the ITF-OECD.

Ruterfrokost - Fremkommelighet

Ruterfrokost - Fremkommelighet

Dokumenter   •   17-01-2019 15:40 CET

Her er presentasjonene fra Sian Ambrose (Ruter), Robert Fjelltun (Ruter), Sarah Malling (Ruter) Sigrid Bøckman (BYM), Torunn Carlsson (BYM) og Bård Nordheim (Urbanet Analyse) fra frokostmøtet 17. januar, om fremkommelighet.