This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

AVLYST: Ruter presenterer årstall for 2019

AVLYST: Ruter presenterer årstall for 2019

12 mars 09:00 – 10:00

Ruter S, Jernbanetorget 1 i Oslo. Inngangen heter Samspill og ligger til høyre for trappa fra Oslo S.

Ruter har satt stab på grunn av utbruddet av koronaviruset. Vi avlyser derfor morgendagens presentasjon av trafikktall for 2019 og vi kommer med mer informasjon om resultatene på et senere tidspunkt.

-------------

Her er den opprinnelige teksten.

Ruters årlige presentasjon av trafikktall holdes torsdag 12. mars, klokken 09.00.

Under presentasjonen vil Ruters administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen legge fram trafikktallene for Oslo og Akershus for 2019.

Ruters eiere, Oslo kommune, ved byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad og Viken fylkeskommune, ved fylkesråd for kollektivtrafikk, Kristoffer Robin Haug, vil komme med sine betraktninger og være tilgjengelig for intervjuer i etterkant av presentasjonen.

En rekke av Ruters operatører og samarbeidspartnere vil også være til stede.

Meld gjerne fra om du kommer til presse@ruter.no

Har du spørsmål, ta kontakt med Ruters pressevakt på 4000 1518 eller presse@ruter.no.

Emner

Tags


Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Viken (tidligere Akershus fylkeskommune, 40 %). Totalt var det 387 millioner påstigninger i området vi dekker i 2018. På https://barekraft.ruter.no/ kan du lese mer om hvordan vi, sammen med våre operatører og samarbeidspartnere, jobber med bærekraft.

Pressekontakt