This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Event -

Ruter presenterer trafikktall for 2017

14 mars

Ruters lokaler i Dronningens gt. 40 i Oslo, 4. etg.

Ruters årlige presentasjon av trafikktall for 2017 holdes onsdag 14. mars, klokken 10.00.

Under presentasjonen vil Ruters administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen legge fram trafikktallene for Oslo og Akershus i 2017, ta et tilbakeblikk på de ti årene som har gått siden Ruter ble opprettet og løfte blikket mot de neste ti årene. 

Ruters eiere, Oslo kommune, ved byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg og Akershus, ved fylkesordfører Anette Solli, vil komme med sine betraktninger og være tilgjengelig for intervjuer i etterkant av presentasjonen.

En rekke av Ruters operatører og samarbeidspartnere vil også være til stede.

Si gjerne ifra om du kommer til presse@ruter.no

Har du spørsmål, ta kontakt med Ruters pressevakt på 40001518/presse@ruter.no.

Vel møtt!

Emner

Tags


Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Viken (tidligere Akershus fylkeskommune, 40 %). Totalt var det 387 millioner påstigninger i området vi dekker i 2018. På https://barekraft.ruter.no/ kan du lese mer om hvordan vi, sammen med våre operatører og samarbeidspartnere, jobber med bærekraft.

Pressekontakt