Skip to main content

Ti tiltak får støtte i årets første nasjonale tildelingsrunde

Nyhet   •   feb 14, 2017 08:29 CET

Valdres Sommersymfoni får støtte til et program som skal bidra til at flere musikere spiller på obo, fagott, harpe, kirkeorgel og kontrabass. (Foto: Tom Henning Bratlie/Valdres Sommersymfoni).

Styret i Sparebankstiftelsen DNB har tildelt i overkant av 13 millioner kroner til ti allmennyttige tiltak i årets første nasjonale tildeling.

Følgende prosjekter ble tildelt midler:

Forebygger idrettsskader

Senter for idrettsskadeforskning får 3.304.700 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til produksjon av innhold til portalen skadefri.no, som gir tips og råd om skadeforebyggende øvelser. Senteret er en del av Norges idrettshøgskole og forsker på risikofaktorer, skademekanismer og forebyggende tiltak. Sparebankstiftelsen DNB har tidligere bidratt med 2,5 millioner kroner til utviklingen av nettportalen.

Se også: Artikkel på klokavskade.no

Ishockeyforbundets holdningsprogram

Norges Ishockeyforbund får 3 millioner kroner til videreføring av Isbjørnprosjektet. Programmet består av oppgaver og gruppeprosesser som spillerne gjennomfører på samlinger, og har til hensikt å skape gode verdier, ansvarsbevissthet, åpenhet, toleranse og godt lagspill både på og utenfor banen. Ishockeyforbundet fikk høsten 2014 to millioner kroner til å sette i gang Isbjørnprosjektet.

Se også: Artikkel på hockey.no

Barn skal utsmykke Redningsselskapets nye sikkerhetssenter

Redningsselskapet får 2 millioner kroner til skulptursti på Langgrunn i Horten. Her kommer selskapets ressurs- og kompetansesenter. Skulpturene blir formgitt av barn og skal settes opp på senterets flotte, sjønære uteområde. Produksjonen av skulpturene gjøres i samarbeid med profesjonelle kunstnere og dyktige håndverkere.

Se også: Artikkel på redningsselskapet.no

Økt rekruttering til utvalgte instrumenter

Valdres Sommersymfoni får 1,68 millioner kroner til innkjøp av instrumenter til rekrutteringsprogrammet Instrumenter i fokus. Målet er å bidra til at flere musikere spiller på obo, fagott, harpe, kirkeorgel og kontrabass. Dette er instrumenter der det er få utøvere sammenliknet med andre instrumenter. Programmet er initiert av Sparebankstiftelsen DNBs datterselskap Dextra Musica og koordineres av Valdres Sommersymfoni i samarbeid med organisasjoner innenfor musikkopplæring og talentutvikling.

Ledertrening for ungdom

Norges KFUK-KFUM får 1 million kroner til et ledertreningsprogram for ungdom mellom 13 og19 år. Programmet er en del av Forandringshuset på Grønland i Oslo og skal gjennomføres både der og i Bergen. Deltakerne skal påvirkes til å ta ledelse i eget liv, delta aktivt i samfunnet og være med å forme og utvikle en fritidsarena de har eierskap og tilhørighet til. Sparebankstiftelsen DNB har tidligere bidratt med studieutstyr og instrumenter til Forandringshuset.

Se også: kfuk-kfum.no/forandringshus

Golf som aktivitets- og behandlingstilbud

Golf som Terapi får 1 million kroner til golfsimulatorsentre. Organisasjonen hjelper folk med psykiske lidelser, herunder også tidligere rusmisbrukere, til en bedre hverdag. Golf brukes som virkemiddel i aktivitets- og behandlingstilbudet. Golfsimulatorsentrene gir mulighet for aktivitet gjennom hele året, sysselsetting av deltakerne og sikrer inntekter til videre drift av prosjektet. Sparebankstiftelsen DNB har tidligere bidratt med 1 million kroner.

Se også: golfsomterapi.no

Folkets røst og demokratiet

Nationaltheatret får 430.610 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til formidlingsopplegget Folkets røst og demokratiet. Teatret jobber for at kunstopplevelser skal åpne for diskusjoner knyttet til aktuelle problemstillinger i samfunnet, og øke unge menneskers bevissthet og innsikt. Formidlingen skjer både gjennom digital plattform og i teatret.

Se også: nationaltheatret.no/ung

Bøker for språkopplæringstreff

Organisasjonen Leser søker bok jobber for at alle skal ha tilgang til god litteratur og får 250.000 kroner til produksjon av parallellspråklige bøker. De samarbeider med 340 folkebibliotek. Bøkene skal blant annet brukes på språkkaféer og andre treff som arrangeres for folk som ønsker å lære norsk.

Se også: lesersokerbok.no

Løvetannakademiets ettervernprogram

Løvetannakademiet AS får 229.000 kroner til ettervernprogram for ungdom mellom 18 og 23 år som har vært under offentlig omsorg. Programmets mål er å gi ungdom sosiale og praktiske livsferdigheter, forebygge utenforskap, inspirere og motivere til å ta ansvar og følge sine ambisjoner.

Se også: lovetannakademiet.no/ettervernprogrammet

Kulturtilbud på asylmottak

Kulturtanken får 115.000 kroner til dokumentasjon for videreføring av Steps, som er et kulturtilbud til barn og unge på asylmottak. Steps er foreløpig et pilotprosjekt som gjennomføres i Buskerud. Det innebærer forestillinger etterfulgt av ukentlige aktiviteter på asylmottakene og workshop med kulturskolelærere. Midlene fra Sparebankstiftelsen DNB sikrer foto- og filmdokumentasjon av prosjektet slik at det kan overføres til flere fylker. 

Se også: Artikkel på kulturtanken.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Personvernerklæring</a>.