Skip to main content

Tildelinger til 28 høyst ulike samfunnsnyttige prosjekter

Nyhet   •   mar 21, 2019 11:05 CET

Norsk Botanisk Forening 3,2 millioner kroner til å videreføre prosjektet Ung Botaniker. Bildet er fra Ung Botanikers kurs på Finse i 2018. (Foto: Simen Hyll Hansen)

Fra koding i skolen til publikumsutvikling for festivaler og ensembler. Et mangfold av prosjekter får til sammen over 71 millioner kroner i Sparebankstiftelsen DNBs nasjonale tildelingsrunde.

Følgende prosjekter tildeles midler:

Koding og mer digitalkunnskap i skolen

Programmering skal inngå i flere fag i skolen fra 2020, og landets Vitensentre har fått i oppdrag å bidra til undervisningen. For å sikre likt utstyr for opplæring i programmering for alle skoleelever og kodeklubber over hele landet får Vitensenterforeningen 19,9 millioner kroner. Utstyret vil kunne benyttes i mange ulike fag, og bidra til at barn og unge får et løft i digital forståelse. Prosjektet skal gå over tre år.

Enda flere får være med på Fargespill

Fargespill er forestillinger med barn og unge fra hele verden. Mange er kommet til Norge som flyktninger, og forestillingene baseres på de unges bidrag i form av tradisjonelle sanger og danser, mikset med global ungdomskultur og norske folkemusikktradisjoner. Stiftelsen Fargespill får 9,7 millioner kroner til gjennomføring av Fargespill og Flere farger de neste tre årene. Sparebankstiftelsen DNB har tidligere bidratt med flere tildelinger til Fargespill.

Opplæring i kildekritikk for ungdomsskoletrinnet

Faktisk.no ønsker å utvikle et undervisningsopplegg i kildekritikk og kritisk medieforståelse for ungdomsskoletrinnet som skal tilpasses lokalt i samarbeid med blant annet skolene, lokale medier og bibliotek. Faktisk.no får 3 millioner kroner til å utvikle undervisningsopplegget.

Friluftstilbud i skoleferien

Friluftsskoler er ferietilbud for barn i alderen 10 til 13 år. Her får barna grunnleggende ferdigheter i friluftsliv og inspireres til videre friluftslivsaktiviteter. Arrangørene er medlemsråd i Friluftsrådenes Landsforbund, DNT-lag, Oslofjordens friluftsråd, Skiforeningen og Norges speiderforbund. Til arbeidet med å etablere og gjennomføre Friluftsskoler får Friluftsrådenes Landsforbund 3,3 millioner kroner.

Nettverk for unge botanikkinteresserte

Norsk Botanisk forening har etablert Ung Botaniker med mål om å øk interessen for botanikk og biologisk mangfold. I 2017 fikk de støtte til utvikling av formidlingsmateriell og utstyrspakker for å ta med folk på tur ut i naturen. Siden da, har foreningen økt medlemsmassen med 55 prosent og gjennomført opplæring av 120 turledere som har tatt med seg over 1000 mennesker på botaniske vandringer. Nå får Norsk Botanisk Forening 3,2 millioner kroner til å videreføre prosjektet Ung Botaniker.

Mer stolpejakt

Stolpejakten er lavterskel orientering som arrangeres i byer og tettsteder landet rundt. Alle kan delta, og kartene distribueres gratis. Ved utgangen av 2018 var det 73 ulike arrangører og nærmere 65 000 deltakere. Konseptet skal nå videreutvikles og Stolpejakten får 5 millioner kroner til gjennomføring av stolpejakten fra 2019 til 2021.

Styrke minoritetskvinners kompetanse

De to siste årene har Norges Bygdekvinnelag gjennom prosjektet «KvinnerUT» jobbet for å styrke minoritetskvinners kompetanse, og gjennom dette bidra til inkludering, økt deltakelse i samfunnet og bedre muligheter for sysselsetting. Nå får Bygdekvinnelaget 2,1 millioner for å videreføre inkluderingsprosjektet.

Oppstarthjelp til unge entreprenører

Ungt Entreprenørskap Oslo vil videreføre prosjekter hvor unge entreprenører mellom 16 og 25 år får delta i pitchekonkurranser der de beste ideene får økonomisk støtte til videre realisering. I tillegg får de unge informasjon, kompetanse, motivasjon og veiledning fra frivillige fra arbeidslivet. Sparebankstiftelsen DNB har tidligere bidratt med midler til prosjektene, og nå Ungt Entreprenørskap Oslo 1,2 millioner kroner til videreføring.

Styrking av Litteraturfestivalens tilbud til barn og unge

Pegasus er Norsk Litteraturfestivals helårstilbud til barn og unge, med gratis arrangementer som forfattermøter, foredrag, forestillinger, debatter og verksteder. Tilbudet, som ble utviklet med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, er svært etterspurt av blant annet skoler og barnehager. For å kunne ta imot flere ønsker festivalen flere Pegasus-arrangementer og Norsk Litteraturfestival får 1,5 millioner kroner til dette over de neste tre årene.

Talentutvikling innen klassisk musikk

Barratt Due Musikkinstitutts Senter for talentutvikling jobber for at talenter innen klassisk musikk i Norge får vekstvilkår på linje med det beste internasjonalt. Senteret har tidligere fått støtte til et program for regionale talenttilbud, hvor talentmiljøer kobles med profesjonelle musikere og ensembler. De ønsker nå å utvide aktiviteten med tilbud til flere og får 2,7 millioner kroner til dette.

Skal øke engasjementet mot marin forsøpling

Med mål om å øke oppmerksomheten om miljøproblematikk på en ny måte, vil engasjerte frivillige reise «Håpets Katedral» - et 100 kvadratmeter stort byggverk av innsamlet plast fra havet. Som fundament skal det bygges en pram av røtter. Det skal også utvikles pedagogisk materiell innen realfag i kombinasjon med kunst- og håndverksfag. Stiftelsen støttet oppstarten av prosjektet i 2017, og siden da har initiativtakerne fått flere økonomiske bidrag fra andre givere, og har skapt stort frivillig engasjement. Til videreføring av prosjektet får Håpets Katedral nå 2 millioner kroner.

Hjelp til å ta riktige beslutninger

Uloba, Independent Living Norge, vil sørge for at funksjonshemmede i større grad kan ta egne frie valg i livet sitt, og vil utvikle en modell for bistand til å ta beslutninger. Bistanden gis av et «mikrostyre», som består av familie, venner eller andre som står en nær, og som kan gi et godt grunnlag i saker man trenger hjelp til å avgjøre. Oluba får 1,1 millioner kroner til utvikling av prosjektet.

Formidling om lagring på Svalbard

På Svalbard lagres frø fra verdens matplanter i et frøhvelv. Frøhvelvet er stengt for publikum og for å kunne formidle temaer relatert til bevaring på Svalbard, ønsker Frøhvelvet å etablere et besøkssenter sammen med Piql og Naturhistorisk museum. De får 950.000 kroner til prosjektet.

App for sanking av spiselige vekster

For å fremme sankekulturen i bynær natur i Norge, vil Norsk Sopp- og Nyttevekstforbund (NSNF) i samarbeid med arkitektkontoret Fragment og designbyrået Bielke og Yang, lage en sankeapp etter modell av danske «Byhøst». Appen skal gi kunnskap om spiselige nyttevekster og hvor man kan finne dem. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med 400.000 kroner til utvikling av appen «Sanke».

Fysisk aktivitet inkludert i MatteMaraton.

MatteMaraton er en årlig konkurranse som skal øke interessen og engasjementet rundt matematikk. Alle elever fra førsteklasse til videregående kan delta gratis. Nå skal MatteMaraton utvikles til også å omfatte fysisk aktivitet. Eldur Learning får 380.000 kroner til å inkludere Fysisk aktivitet i MatteMaraton.

Dirigentkurs for kor

Ung kirkesang er en organisasjon av, for og med korsangere og korledere i hele landet. De har bygget opp omfattende kursvirksomhet for sine unge korsangere og dirigenter. Til dirigentkurs i tre år fremover får Ung Kirkesang 600.000 kroner.

Formidling av visuell kunst

Sparebankstiftelsen DNB legger til rette for at kunstopplevelser skal nå ut til flere, gjennom å bidra til innkjøp og formidling av kunst.

Følgende kunstmuseer og visningssteder får nå støtte til formidling eller innkjøp av visuell kunst:

Samtidskunst til Nasjonalmuseet: Nasjonalmuseet ønsker å bygge opp en samling av ung norsk samtidskunst som skal gjøre museets samling rikere og mer mangefasettert, og bidra til a museet blir ytterligere relevant for dagens og fremtidens publikum. Nasjonalmuseet får 6 millioner kroner til innkjøp av samtidskunst.

Stiftelsen har over flere år bidratt med å låne ut vesentlige kunstverk til Nasjonalmuseet og andre kunstmuseer i Norge.

Høstutstillingen som arena for omvisning og læring: Norske Billedkunstnere (NBK) er arrangør av Høstutstillingen. De ønsker å iverksette et treårig formidlingsprosjekt for skoleelever med omvisninger, lærerseminar og symposium i tilknytning til Høstutstillingen. Til prosjektet får NBK i overkant av 1,3 millioner kroner.

Sommerutstilling på Kunstnernes Hus: Kunstnernes Hus har tidligere hatt sommersteng, men ønsker å vise kunst gjennom hele året. Et sommeråpent Kunstnernes Hus vil være spesielt velkomment i år ettersom kunsttilbudet i Oslo er redusert på grunn av flyttingen av Nasjonalmuseet, derfor får Kunstnernes Hus 1 million kroner til utstilling og formidling sommeren 2019.

Formidling på bokmessen i Frankfurt: Norge er gjesteland ved verdens største bokmesse i Frankfurt i 2019. I tillegg til å bidra til økt interesse for norsk litteratur, vil det være et bredt kulturprogram, hvor høydepunktet er en utstilling av Hannah Ryggens arbeider. Norla Senter for Norsk Skjønn- og faglitteratur i Utlandet får 500.000 kroner til utstillingskatalog og formidling av utstillingen.

Publikumsutvikling for festivaler og ensembler

Publikumsutvikling er et satsingsområde for Sparebankstiftelsen DNB, som gjennom langvarige samarbeidsprosjekter vil bidra til innovasjon og utvikling i norsk musikkliv.

Følgende festivaler og ensembler får nå støtte til publikumsutvikling:

Ensemble Allegria vil sørge for at førsteklasses fremføringer av god kunstmusikk når en større publikumsmasse, gjennom konsertserien NÅ. Ensemblet får 1,2 millioner kroner til publikumsutvikling over en treårsperiode.

Det Norske Blåseensemble Anno 1734 er Norges eldste profesjonelle orkester. De er lokalisert i Østfold, hvor både det frivillige og profesjonelle musikk- og scenekunstlivet drar nytte av dem. Ensemblet holder konserter i Østfoldbyene og turnerer i Norge og i utlandet med gjestedirigenter og solister fra hele verden. DNBE får 1,5 millioner kroner til publikumsutvikling.

Ultimafestivalen er samtidsmusikkfestivalen som utforsker, fornyer og engasjerer. Barn og unge er en viktig målgruppe. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med 1,2 millioner kroner til Ultimas arbeid for publikumsutvikling og mangfold.

Valdres sommersymfoni er en klassisk musikkfestival, men er også Nord-Europas største kurs for klassiske musikktalenter i alderen 6 til 28 år. De kommer til Valdres for å få undervisning og bli motivert. Nord-Aurdal kommune får 600.000 kroner til videreutvikling av Valdres sommersymfoni.

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival har som mål om å formidle kirkemusikk som skaper engasjement. Festivalen satser blant annet på konsertopplevelser og tilbud for barn og unge, og får 900.000 kroner til publikumsutvikling over de neste tre årene.

Risør kammermusikkfest har som mål å være den mest attraktive festivalen for de beste utøverne og et interessert publikum. Stiftelsen Risør Kammermusikkfest får 300.000 kroner til publikumsutvikling.

Oslo kammermusikkfestival ble etablert av Arve Tellefsen i 1989 og feirer 30 år i 2019. Festivalen gjennomføres hvert år i august og byr på nærmer 30 konserter. Oslo Kammermusikkfestival får 350.000 kroner til jubileumsmarkeringen.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.