Skip to main content

10 millioner til urban aktivitetspark i Gamlebyen i Oslo

Pressemelding   •   nov 08, 2014 09:33 CET

Dugnadsgjengen i Gamlebyen Sport og Fritid (GSF), som for sju år siden gjorde om en søppeldump til skatebowl, får nå 10 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB til å skape et urbant aktivitetsområde for barn og unge, i tilknytning til skatebowlen ved Dyvekes bro.

- GSF-gjengen har stort pågangsmot, de får til mye og de brenner for sitt nærmiljø. Vi bidro første gang i 2007, til bygging av skatebowlen, og vi er imponert over hvordan de har skapt et flittig brukt samlingssted for egenorganisert ungdom både fra nærmiljøet og stor-Oslo, sier Sissel Karlsen, gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB.

Etter at skatebowlen sto ferdig, har GSF bygget et uavhengig bydelshus på området. Videre har de i flere år jobbet med ideen om å utvide med en aktivitetspark på den andre siden av Dyvekes bro. Nå har de fått ja fra Oslo kommune til utvidelsen, og de har fått 10 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til realiseringen av parken.

- Vi har som mål både å øke lokalt samhold og økt fysisk aktivitet blant barn og unge. Det gjør vi gjennom å støtte prosjekter som skaper gode møteplasser og legger til rette for forskjellige former for fysisk aktivitet i nærmiljøet. Den nye aktivitetsparken forener begge disse formålene, derfor er vi stolt over å kunne bidra, sier Karlsen.

Utforming av parken

Parken vil inneholde aktivitetsmuligheter for både de minste og de større barna. Det kommer et klatreskip og to forskjellige anlegg for rullebrett, sykkel og rulleskøyter. Planen er at parken skal stå ferdig i begynnelsen av 2016.

- Dette blir ikke et alternativ til skog og mark, men et sunt og godt aktivitetstilbud i den urbane hverdagen. Vi skal tilrettelegge for aktiviteter som trigger barn og unges nysgjerrighet og kreativitet. Her skal de oppleve mestring, samspill og glede, sier Alto Braveboy, som er en av initiativtakerne i GSF.

Elever fra Jordal og Gamlebyen skole har vært med å tegne ut det nye anlegget, blant annet gjennom en workshop arrangert av Ungt Entreprenørskap våren 2013, der de kom med innspill til utformingen av parken.

- Vi har god kontakt med nærmiljøet vårt, og har selvfølgelig spurt folk som bor her hva de har behov for – slik at anlegget skal fungere best mulig for alle, sier Braveboy.

Han mener bydelen har et enormt behov for aktivitetsplasser for barn og unge, men også for gode møteplasser som fremmer integrering og kommunikasjon.

- Dette skal bli en plass der folk kan møtes og snakke sammen på tvers av generasjoner, etnisitet og samfunnslag. Vi er opptatt av at foreldrene skal komme hit, slik at de blir kjent med hverandre, og kan holde kontakten. Når foreldre prater sammen, blir terskelen lavere for å holde øye med hverandres barn. Vi må ta ansvar for hverandre. Det er vi helt avhengige av, sier Alto Braveboy i GSF.

Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir gaver til allmenn nytte.

Stiftelsen ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 2 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen DNB er største private eier av DNB. Det er utbyttet fra disse aksjene som forvaltes og gis som bidrag til allmennyttige formål.

Stiftelsen bidrar til prosjekter og initiativer som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. Målet er over tid å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste individer. Visjonen er: Vi skal utløse gode krefter.

Stiftelsens to formål er: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi gaver til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB.

sparebankstiftelsen.no


Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.