Skip to main content

30 millioner til friluftsliv og kulturminner

Pressemelding   •   des 13, 2013 12:19 CET


Høstens gaverunde er klar og nå deles over 30 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB ut til prosjekter innenfor formålene ’friluftsliv og naturkunnskap’ og ’kulturminner og historie’.

- Vi overveldes over kreativiteten og entusiasmen, og over hvor mange positive og engasjerte menneskene som er der ute. Det varmer å lese om de mange artige prosjektene, og den gløden folk legger i det de driver med på fritiden, sier Sissel Karlsen, gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB.

Nær 1500 sendte inn søknad om bidrag innen søknadsfristen 15. september. Styret i Sparebankstiftelsen DNB har avgjort at 202 av disse innvilges.

Hva ser dere etter i søknaden?

- Vi ser først om fremst etter søknader som kommer innunder årets prioriterte formål. Bortsett fra det, ønsker vi at midler fra oss skal gå til tiltak som har verdi over tid og kommer mange til gode. Gavene skal særlig gi stimulans og opplevelse til mennesker i alderen 6 til 30 år. Vi ser etter tiltak som skaper aktivitet, tilhørighet og stolthet i nærmiljøet, og er opptatt av frivillig engasjement og dugnadsvilje, sier Karlsen.

Viktige lokale bidrag

Hvert år går over 100 millioner kroner til prosjekter i opprinnelsesområdet til Sparebankstiftelsen DNB, som er på Østlandet. De lokale tildelingene fordeles over to søknadsperioder, med søknadsfrist 15. september og 15. februar.

- Midlene som gis lokalt betyr mye for mange. De gis til mennesker med overskudd og kraft til å bidra til beste for sitt lokalmiljø. Dette er prosjekter som får mye ut av pengene og det er lite byråkrati involvert. Prosjektene utgjør en viktig del av samfunnsutviklingen. Når det gjelder de lokale gavene er vi derfor opptatt av å se det store i det lille. Til sammen kan disse prosjektene utgjøre en stor forskjell, sier Karlsen.

Neste søknadsfrist er 15. februar 2014. Prioriterte formål for neste søknadsrunde er:

  • Kunst og kultur
  • Kulturminner og historie

Informasjon om hvordan du søker finnes på www.sparebankstiftelsen.no

Gavemottakere i 2013

Se oversikten over alle som har mottatt lokale gaver høsten 2013 (pdf-fil)

Se alle gavemottakere i hele 2013


Et utvalg av gavemottakere fordelt på fylker:

Akershus:

Istandsetting av kalkovn på Brønnøya

Hege Lise Sørbye får 500.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til som bidrag til istandsetting av kalkovnen på Brønnøya. Bærum kommunevåpen er en kalkovn. Dette er fordi kalkstein er en naturlig ressurs i Asker og Bærum, og kalk har vært en viktig næringsvei for begge steder. Det har vært tatt ut kalk fra området i over 900 år.

Alle åttende klasser i Asker og Bærum er på Asker museum for å lære om denne tidligere viktige næringskilden. I løpet av en hel dag lærer elevene om kalkstein, noen av steinens anvendelsesområder og betydningen av kalkstein.
Det er funnet rester av nærmere 100 kalkovner i distriktet, men kalkovnen på Brønnøya regnes som så spesiell at riksantikvar, fylkeskommune og kommunen bidrar til å sette den i stand. Sparebankstiftelsen DNB blir med og sikrer istandsettingen slik at kalkovnen tilgjengeliggjøres for allmennheten og for formidlingstiltak.

Volla skoles FAU til historieprosjekt

Elevene ved Volla skole i Lillestrøm vil lage en bok hvor de setter sammen historiske fotografier fra nærmiljøet og skolen sammen med fotografier tatt av dagens elever ved skolen. Elevene skal gå på fotokurs med en lokal fotograf, deretter skal de ut og ta bilder. Ved lansering av boka blir det også fotoutstilling på skolen. Videre skal ti av fotografiene brukes til utsmykking på skolen. Gjennom dette prosjektet bindes historie og nåtid sammen, og det blir et møte mellom generasjoner.

FAU får 50 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til utarbeidelse av boken og til materialer til utstillingen.

Kolbotn skole til prosjektet "Hvorfor det?"

"Hvorfor det?" er en forskerutstilling som i år ble arrangert for første gang på Kolbotn skole. Alle elever i tredje til syvende trinn var med, og ved bruk av Norges forskningsråds Nysgjerrigper-metode, valgte barna et prosjekt som de ville utforske og presentere resultatet av på utstillingen.
Prosjektet stimulerte barn til å søke mer kunnskap om det de ser rundt seg, og gir dem en metode for hvordan de kan finne ut mer.
"Hvorfor det?" er initiert av en foreldregruppe på skolen. De ønsker nå å videreføre på Kolbotn, og å spre konseptet. Prosjektgruppa får 40 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til å utarbeide materiell for motivere andre til å starte opp.
Noen eksempler på temaer i utstillingen:
- Hvorfor blir trærne på Svartskog så store?
- Hvilken type fuglemat foretrekker de ulike fuglene?
- Hvorfor blir eplebåter brune?

Buskerud:

Norsk Bergverksmuseum – tilrettelegging for publikum og formidling

Norsk Bergverksmuseum er et kultur- og naturhistorisk museum som forvalter det nasjonale kulturminnet Kongsberg Sølvverk med bygninger og samlinger, og har nasjonale oppgaver knyttet til bergverkshistorien. Nå ønsker de å gjøre anlegget Haus Sachsen fra 1628 mer tilgjengelig for publikum, og tilrettelegge for helårsbruk, ved å oppgradere anleggets hovedbygning. Her skal sølvverkets historie formidles og det skal tilrettelegges for geologiske og naturhistoriske opplevelser.

Utgangspunktet for driften av anlegget var de rike sølvforekomstene i området, og anlegget slik det fremstår i dag har stort potensial for formidling av kulturminner og kulturhistorie. I tillegg er det et glimrende tur og friluftsområde.

Norsk Bergverksmuseum får 850 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til bakerovn, sanitæranlegg, drikkevann og oppgradering av kjøkken.

Lier Husflidslag – til prosjektet ”Tidsreisen”

Husflidslaget ønsker i samarbeid med Lier Bygdetun og Lier kommune å tilrettelegge for et sommerferietilbud for skolebarn. Prosjektet blir kallt "tidsreisen", og innebærer en uke med læring om kulturminner og husflidstradisjoner i tidsriktig miljø. Her skal barna få farge garn, spinne, bake i bakerovn, lage fangstredskap, overnatte i lavvo, og bli fortalt historie om hvordan man levde på 1800 og 1900tallet. Husflidslaget får 40.000 kroner til utstyr og drakter.

Oppland:

Kursserie i tradisjonshåndverk til Senter for bygdekultur på Dovre

I Norge generelt og Oppland spesielt, har vi en stor verneverdig og fredet bygningsmasse. Dette er viktige kulturminner som det påhviler samfunnet et stort ansvar og ta vare på. For å kunne restaurere et verneverdig eller fredet hus, trengs spesialkunnskap. Senter for bygdekultur ønsker å utvikle en kursserie som er spesialtilpasset for Oppland fylke. Dette vil bli en mal som senere skal kunne tilpasses byggeskikk og lokale forhold andre steder i landet.
Senter for bygdekultur får 700.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til utvikling av en kursserie i tradisjonshåndverk. Senteret er heleid av Norsk Kulturarv. De har som formål å utvikle spesialkompetanse innen kulturminnevern og tradisjonshåndverk.

Turkampanjen «Ti På Topp»

Hedmark og Oppland Bedriftsidrettskrets driver lavterskelprosjektet ”Ti på Topp” som skal motivere folk over dørstokkmila og ut i naturen. Turkampanjen tilrettelegger for minst 10 ulike turmål i lokalmiljøet i samarbeid med frivillige organisasjoner og kommuner. Det trykkes karthefte med turbeskrivelser og kart til alle turmålene. Det er også en nettside hvor deltagerne ved å registrere turer og dele bilder, kan delta i konkurranser.
Hedmark og Oppland Bedriftsidrettskrets får 55 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til karthefte og merking og postkasser til prosjektet ”Ti på topp” Lillehammer.

Oslo:

Mattematikkhjelper på facebook

Matematikkhjelperen tilbyr gratis mattehjelp på facebook for barn, ungdom, privatister og foreldre som sliter med å hjelpe ungene sine med matematikk. Læreren bak matematikkhjelperen skriver i søknaden at hun ønsker å skape en positiv holdning til matematikk og hjelpe mange barn og ungdommer til å nå drømmene sine.
I tillegg til facebook-siden, gir hun gratis mattehjelp på Lambertseter bibliotek hver onsdag fra klokken 17:00 - 19:00. Tilbudet er populært og svært etterspurt i nærmiljøet.
For å skape økt entusiasme, glede og aktivitet rundt matematikk ønsker hun nå å utvikle gode matematikkvideoer som kan knyttes til facebook-siden og matematikkhefter til bruk i undervisningen. Hun får 100.000 kroner til dette fra Sparebankstiftelsen DNB.
Adressen til facebook-siden er: https://www.facebook.com/pages/Matematikkhjelperen/312279572151359?ref=hl

ByBi – urban birøkt Oslo

ByBi motiverer til urban bi-entusiasme i Oslo. Birøkt er en næring og hobby som er i nedgang i Norge. For å snu dette jobber ByBi blant annet med prosjekter innen rekruttering, kompetanseheving, etablering av ByBi-gårder, urban lokal matproduksjon av bieprodukter og forskning. I 2014 har de som mål å etablere egne ByBi-gårder som skal fungere som læringsarenaer for kursdeltakere, som besøksgårder for barnehager, skoler og andre interesserte. ByBi får 230.000 kroner til etablering av og utstyr til ByBi-gårder.

Telemark:

Kragerø kommune til skoleprosjektet Kystperlene

Grunnskolene i Kragerø vil sette i gang prosjekter som tar utgangpunkt i særpreget for det enkelte lokalsamfunn. Kragerø er et samfunn der kystkultur og friluftsliv ved kysten står sterkt i fokus. Navnet Kystperlen er valgt for prosjektet, som har som mål å utvikle gode holdninger til miljø, natur og friluftsliv hos morgendagens naturbrukere.
Kragerø kommune får 100 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til utstyr til Kystperleprosjektet. Prosjektet vil treffe alle 1200 elever i området og læringsarenaen for det enkelte opplegg er hovedsakelig lagt til skolenes nærmiljø.
Kragerø kommune har utviklet en plan der hvert klassetrinn tar alternative læringsarenaer i bruk. Hvert år skal elevene oppleve spenstige opplegg der naturkunnskap, glede ved friluftsliv og unik kystkultur er viktige ingredienser - derav navnet Kystperlene. I arbeidet vil de bruke lokalsamfunnet kreativt og å se på hele kommunen som mulighetenes klasserom.
Noen eksempler på opplegg er:
- «Hopp i havet» der samtlige 7. klassinger kartlegger blant annet ålegressforekomster med snorkling og våtdrakter nesten året rundt (ikke når det er is).
- Sykkelorientering med håndholdt GPS for 9. klasse.
- Bryggesafari

Bamble turlag til trapp

Turlaget arbeider for et enkelt, aktivt og allsidig friluftsliv og har på dugnad etablert en 60 km lang tursti gjennom hele kommunen. Arbeidet er i stor grad gjort på dugnad. For å gjøre stien lett å bruke for alle, vil de nå bygge to trapper med rekkverk.
Bamble Turlag (BTL) er tilsluttet DNT gjennom Telemark turistforening og ble stiftet i 2010.
Bamble Turlag får 26 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til materialer til bygging av trapp. Turlaget skriver i søknaden at alt arbeid vil bli utført på dugnad av en svært entusiastisk og kompetent dugnadsgjeng.

Østfold

Askim Speidergruppe til prosjekt Romsåsen

Speidergruppa er en meget aktiv speidergruppe med mange engasjerte ungdommer. Prosjekt Romsåsen ble etablert i 2005, hvor gruppa utvikler aktiviteter i tilknytning til de gamle nikkelgruvene i Askim. Mye arbeid er gjort, og deler av gruvene, samt aktiviteter som klatring, rappellering i sjakt og treklatring er åpne for publikum hele sommerhalvåret. Stedet har mellom fire til seks tusen besøkende i året. Alt arbeid gjøres på dugnad. Nå ønsker gruppa å utvikle prosjektet videre og i tre år har de jobbet med å gjøre i stand en nytt rom i gruva, Gildehallen, slik at det kan brukes til formidling om Askims første industri. I tillegg samarbeider de med Norsk informasjonssenter for flaggermus om å utarbeide materiell knyttet til flaggermusene som overvintrer i gruva. Det er også planer om oppgradering av naturstier knyttet til området, utarbeidelse av oppdatert orienteringskart, toaletthus og en arbeidsbrakke. Speidergruppa får 100.0000 kroner til ferdigstillelse av Gildehallen, materialer til utvikling av gruva innvendig, flaggermusutstilling, tak på Nikkeltunet og informasjonsplass ved inngangen med skilter og benker.

Vang Fritidsgruppe - til naturhinderløype

Gruppa har samlet barn på Vang en dag i uken til uteaktiviteter siden 2009. Aktiviteten organiseres på dugnad og det er ingen kontingent for å delta. Barna lærer om hvordan de kan ta vare på naturen og om dyreliv. Ildsjelene ønsker nå å bygge en natur- og hinderløype i et skogområde som blir benyttet av mange. Vang Fritidsgruppe får 70.000 kroner til naturhinderløypen.

Vestfold

Stiftelsen Bakke mølles fremme

Bakke Mølle er en plass med mange aktiviteter for barn og unge og et sted der det legges ned mange dugnadstimer. De samarbeider med skolene i området og tilbyr praktiske oppgaver, i tillegg til å ta i mot skolebesøk. Stiftelsen formidler også kunnskap om vannets betydning for mølle- og sagdrift.  Elevene som er på besøk får selv være med på å male kornet til mel og deretter steke sveler. Ved å restaurere anlegget vil opplevelsen for de besøkende bli mer autentisk. Stiftelsen Bakke mølles fremme  får 525000 kroner til restauring av damanlegg, damluker og turbin.

LINjentene i Våle
Prosjektet startet da to lokale entusiaster stilte seg følgende spørsmål: Hvordan blir lin til? Selv om de fleste gårder i området dyrket lin tidligere, er kunnskapen i ferd med å bli borte. Dette ønsker LINjentene å gjøre noe med. De videreformidler derfor kunnskap og tradisjoner om lin, i tillegg til å skape et linmiljø med dyrking og spinning. LINjentene får 75.000 kroner til formidlingsutstyr.


Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir gaver til allmenn nytte.

Stiftelsen ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 2 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen DNB er største private eier av DNB. Det er utbyttet fra disse aksjene som forvaltes og gis som bidrag til allmennyttige formål.

Stiftelsen bidrar til prosjekter og initiativer som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. Målet er over tid å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste individer. Visjonen er: Vi skal utløse gode krefter.

Stiftelsens to formål er: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi gaver til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB.

sparebankstiftelsen.no


Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.