Skip to main content

​ 770 millioner kroner til gode formål i 2018

Pressemelding   •   apr 12, 2019 10:15 CEST

Aktivitetsparken i Gamlebyen i Oslo, i regi av Gamlebyen Sport og Fritid, var en av 1213 tiltak som fikk tildelt støtte i 2018. (Foto: Sune Eriksen)

Sparebankstiftelsen DNB har lagt frem sitt årsregnskap for 2018. Stiftelsen bidro i fjor med 770,2 millioner kroner til allmennyttige formål, en økning på 141 millioner fra 2017.

Bidragene ble fordelt slik:

  • 437,7 millioner kroner ble tildelt til 1213 små og store prosjekter, både lokalt i Østlandsområdet og til viktige nasjonale tiltak.
  • 295,4 millioner kroner til allmennyttige investeringer (kunst til museer, klassiske instrumenter og eiendomskjøp).
  • 43,1 millioner kroner ble brukt til å skape aktivitet knyttet til tildelinger og investeringer, herunder rabattert husleie og formålsaktivitet i kulturhuset Sentralen i Oslo.

Årsrapport 2018

Bidrag til lokale og nasjonale prosjekter

En stor del av Sparebankstiftelsen DNBs virksomhet er å gi bidrag til lokale og nasjonale prosjekter. I 2018 mottok stiftelsen 4.058 søknader, og tildelte 437,7 millioner kroner til 1.213 ulike tiltak. Tilsvarende tall for 2017 var 2.935 søknader, og 390 millioner tildelt til 960 tiltak.

Siden starten i 2003 har stiftelsen gjennom tildelinger og investeringer brukt totalt 5 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Stiftelsen støtter lokale prosjekter på Østlandet og nasjonale tiltak i hele Norge, innenfor følgende fire formål:

  • Kunst og kultur
  • Nærmiljø og kulturarv
  • Natur og friluftsliv
  • Idrett og lek

Kjøp av tomt og kunst

I 2018 utgjør tildelinger og allmennyttige investeringer til sammen 770,2 millioner kroner (mot 629 millioner i 2017). Av dette utgjør 295,4 millioner kroner allmennyttige investeringer, mens tilsvarende beløp i fjor var 201 millioner. Økningen i allmennyttige investeringer i 2018 skyldes et eiendomskjøp og et større kunstkjøp.

Etter initiativ fra Frammuseet kjøpte stiftelsen i juni en nabotomt til museet. Hensikten er å gi museet mulighet for å utvide virksomheten og styrke det felles museumsområdet på Bygdøynes.

Stiftelsen kjøpte i november kunstverket «Das Soldatenbad» av Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938). Verket vises for tiden på Statens Museum for Kunst i København, men blir en del av Nasjonalmuseets samling når nybygget på Vestbanen åpner neste år.

Utbyttet fra DNB gir grunnlag for allmennyttige bidrag

Stiftelsen eier 8 prosent av DNB, og utbyttet fra aksjene er førende for hvor mye som kan brukes til allmennyttige formål. I 2018 mottok stiftelsen 923 millioner kroner i utbytte på DNB-aksjene. I 2017 var utbyttet fra DNB 741 millioner kroner.

- De siste årene har det vært en økning i utbyttet fra DNB, og vi har derfor kunnet øke den allmennyttige aktiviteten, sier André Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Økonomisk resultat

Stiftelsens finansinntekter (anskaffede midler) utgjør 770 millioner kroner i 2018, mot 1 818 millioner kroner året før, og består av:

  • Verdiendring på finansielle investeringer samt gevinst og tap på salg av verdipapirer, minus 170,9 millioner kroner. Dette skyldes et svakt aksjemarked siste kvartal i fjor.
  • Utbyttet fra DNB, 923 millioner kroner (7,10 kr per aksje).
  • Øvrige finansinntekter, 17,8 millioner kroner.

Driftskostnadene utgjør 46 millioner kroner, noe som tilsvarer 6 prosent av formålskostnadene. I 2017 var driftskostnadene 37 millioner kroner. Stiftelsens resultat ble 249,6 millioner kroner i 2018, mot 1.351 millioner kroner i 2017.

Stiftelsens regnskap presenteres i tråd med NRS God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Dette innebærer at føring av midler til tildelinger og aktivitetstiltak synliggjøres som en del av stiftelsens resultater.

Årsrapport 2018

Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 33 sparebankstiftelser, og har som sitt geografiske kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. Sparebankstiftelsen DNB opprettet i 2016 Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt 5 milliarder kroner til allmennyttige formål.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.