Skip to main content

Over 50 millioner kroner til 350 lokale tiltak på Østlandet

Pressemelding   •   mai 18, 2016 10:10 CEST

Sparebankstiftelsen DNB gir 50,3 millioner kroner fordelt på 350 ulike prosjekter på Østlandet i vårens lokale tildelingsrunde.

Sparebankstiftelsen DNB har to tildelingsrunder årlig for lokale prosjekter, og det gis støtte innenfor fire formål: Kunst og kultur; Kulturminner og historie; Nærmiljø, idrett og lek; Friluftsliv og naturkunnskap.

Se oversikt (pdf) over hvilke prosjekter som får støtte.

Sommerminner og badeglede

Flere av tildelingene går til prosjekter med mål om å bidra til gode sommerminner for barn og unge. Et eksempel er AIESEC i UiO, som får støtte til en sommerleir for blant annet barn i asylmottak.

Videre gis det midler til å gjøre det trivelig å oppholde seg langs vann og strender. Noen eksempler er:

 • Fjellstrand Vel i Akershus får støtte til opparbeiding av en støttemur for å sikre og utvide stranden.
 • Kjærnes vel i Akershus får støtte til materialer til brygger, plattinger og benker.
 • Gravstjernets venner i Østfold får støtte til badebrygge, lavvo og grillplass.
 • Spro vel i Akershus får støtte til badstue ved en brygge.

Dyrking i nærmiljøet

Interessen for å dyrke mat selv, og å lære å tilberede mat er økende, viser søknader fra både skoler, barnehager, organisasjoner og lag.

Den største tildelingen i vårens lokale tildelingsrunde går til Geitmyra matkultursenter for barn i Oslo. De får 3,5 millioner kroner til bygging av besøksdrivhus med klasserom og undervisningskjøkken i Geitmyra skolehage på Sagene. Planen er å skape en felles byhage for alle som vil lære mer om urban dyrking og hvor maten kommer fra.

Andre eksempler på prosjekter som får støtte er:

 • Sunnaasstiftelsen får støtte til en smaksskole
 • Solberg skole i Akershus får støtte til å bygge skolehage
 • Bygdøy Hageselskap i Oslo får støtte til grønnsaks- og urtehage
 • Kampen Økologiske barnebondegård i Oslo får støtte til skolehage
 • Arena for å dyrke og lage mat i Trosvik hagepark i Østfold

Fordeling per formål

Prosentvis fordeling av tildelingene fordelt på de fire formålene til Sparebankstiftelsen DNB:

 • Nærmiljø, idrett og lek: 49%
 • Kunst og kultur: 22%
 • Friluftsliv og naturkunnskap: 20%
 • Kulturminner og historie: 9%

Hittil i år har Sparebankstiftelsen DNB totalt tildelt 131,6 millioner kroner til samfunnsnyttige prosjekter.

Ny sjanse 1. september

Neste søknadsfrist for lokale gaver er 1. september 2016. Søknadsskjema og informasjon finnes på sparebankstiftelsen.no

Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: å ivareta sparebanktradisjonen med å gi gaver til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Utbyttet fra eierandelen på knapt 10 prosent i DNB finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt nærmere 3 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen DNB er den klart største av Norges 30 sparebankstiftelser, og har som sitt kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale prosjekter og organisasjoner, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med flere aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy