Skip to main content

​ Resultatet av kundevalget til generalforsamlingen

Pressemelding   •   apr 09, 2018 10:18 CEST

Om lag 50.000 DNB-kunder har stemt frem sine kandidater til generalforsamlingen til Sparebankstiftelsen DNB. Halvparten av generalforsamlingen velges av og blant DNBs kunder.

Generalforsamlingen er det øverste organet i Sparebankstiftelsen DNB, og består av til sammen 31 medlemmer. 15 representanter velges av og blant DNB-kunder i de deler av landet hvor tidligere Gjensidige NOR Sparebank hadde sine røtter (Østlandet), mens 1 representant velges av og blant kunder i de øvrige delene av landet. Medlemmene som ikke velges av DNB-kunder er offentlig oppnevnt av fylkesting/byråd på Østlandet.

Kundene har deltatt i valget via DNBs nettbank og valget har foregått i hele mars.

Den nyvalgte generalforsamlingen trer i kraft fra generalforsamlingsmøtet 30. mai 2018, og er valgt for fire år.

Resultatet av kundevalget

Resultat av kundevalget til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen DNB 2018:

Valgdistrikt Østfold

Trond «Kurte» Andreassen, Rolvsøy

Cathrine Rød Gundersen, Trøgstad

Vara:

Simen Saxebøl, Knapstad

Valgdistrikt Oslo

Sulekha Ali Omar, Grünerløkka

Bente Lier, Nordre Aker

Tor Håkon Inderberg, Bjerke

Vara:

Signe Lindebråten, Østensjø

Ola Mæhle, Vestre Aker

Valgdistrikt Akershus

Loveleen Rihel Brenna, Jessheim

Synne Rønning, Sofiemyr

Nina Kolbjørnsen, Snarøya

Vara:

Eline Stokstad Oserud, Algarheim

Hans Kristian Solberg, Enebakk

Valgdistrikt Oppland

Kjersti Linnerud, Gjøvik

Sverre Haugli, Jevnaker

Vara:

Hallgrim Hansegård, Aurdal

Valgdistrikt Buskerud

Stian Sivertzen, Kongsberg

Vibeke Clausen, Reistad

Vara:

Siri Nodland, Drammen

Valgdistrikt Vestfold

Aslaug Bonden, Sande

Geir Rørvik, Nøtterøy

Vara:

Lena Fahre, Tønsberg

Valgdistrikt Telemark

Gro Hommo, Vinje

Vara:

Lars Vik, Porsgrunn

Valgdistrikt Resten av landet

Camilla Helgesen, Bodø

Vara:

Espen Thorsrud, Hamar

Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 30 sparebankstiftelser, og har som sitt kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. Sparebankstiftelsen DNB opprettet i 2016 Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 4 milliarder kroner til allmennyttige formål.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy