Skip to main content

Sparebankstiftelsen DNB etterlyser gode prosjekter

Pressemelding   •   jan 19, 2015 07:30 CET

Har du et prosjekt du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et tiltak som fortjener støtte? Neste søknadsfrist er 1. februar,

Sparebankstiftelsen DNB skal i 2015 bruke flere hundre millioner kroner til allmennyttige formål. Store deler av disse midlene vil gå til lokale prosjekter på Østlandet. Neste søknadsfrist er 1. februar, og søknadsskjema finnes på sparebankstiftelsen.no/Soeke-stoette.

Sparebankstiftelsen DNBs hovedmålgruppe er barn og unge, og det gis støtte til tiltak innenfor følgende områder:

  • Kunst og kultur
  • Kulturminner og historie
  • Friluftsliv og naturkunnskap
  • Nærmiljø, idrett og lek

Hva kan støttes?

- Stiftelsen støtter prosjekter som er langvarige – heller enn engangshendelser. Prosjektene skal komme mange til gode, være åpne og bidra til å skape aktivitet. I tillegg ser vi etter frivillig engasjement og dugnadsvilje, sier Sissel Karlsen, gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB.

Gavesjefen opplyser at det kan søkes om støtte til lokale tiltak i Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt i kommunen Ringsaker i Hedmark. Dette var kjerneområdet for den tidligere Sparebanken NOR, som stiftelsen springer ut fra.

- Vi legger ellers vekt på en ubyråkratisk søknadsprosess. Vi er først og fremst opptatt av å bidra til at prosjektet gjennomføres og at målene nås. Vi ser det som positivt at flere er engasjert, og oppfordrer til samarbeid – gjerne på tvers av sjangre. Stiftelsen spleiser gjerne med andre bidragsytere, sier Karlsen.

Siden starten i 2002 har Sparebankstiftelsen DNB bidratt med nærmere 2,5 milliarder kroner til allmenn nytte. En samlet oversikt finnes her: sparebankstiftelsen.no/Om-stiftelsen/Gaver-og-initiativer

Bybi – et eksempel på organisasjon som har fått støtte

Bybi er en av organisasjonene Sparebankstiftelsen DNB har støttet ved flere anledninger. De er et lokallag i Norges Birøkterlag og drives av frivillige bientusiaster i Oslo som vil øke interessen og kunnskapen om bier for å bidra til flere honningbier. Organisasjonen har fått bidrag av stiftelsen til å etablere urbane bigårder i parker og hager i Oslo og drive markedsføring og dokumentasjonsarbeid, som skal berede grunnen for flere bier.

Til redaksjonen: Ta gjerne kontakt dersom du ønsker en case knyttet til et spesielt lokalområde eller emne, som kan eksemplifisere hvem som har fått støtte, og kan fungere som illustrasjon.

Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir gaver til allmenn nytte.

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som eier knapt 10 prosent aksjene i DNB. Stiftelsen bruker avkastningen på denne kapitalen til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen DNB er den klart største av Norges 24 sparebankstiftelser, og har som sitt kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale prosjekter og organisasjoner, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere.Stiftelsen er også i ferd med å bygge om gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3 til kulturhuset Sentralen, som åpner vinteren 2016.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt nærmere 2,5 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Stiftelsens to formål er: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi gaver til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB.

sparebankstiftelsen.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Personvernerklæring</a>.