Skip to main content

Støtte til gode tiltak i nærmiljøet ditt

Pressemelding   •   aug 26, 2015 09:07 CEST

1. september er høstens frist for å søke Sparebankstiftelsen DNB om støtte til prosjekter som bidrar til et trivelig nærmiljø. Det kan søkes om støtte til lokale tiltak i Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt i kommunen Ringsaker i Hedmark.

Har du et prosjekt du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et tiltak som fortjener støtte? Søknadsskjema finnes på: http://sparebankstiftelsen.no/Soeke-stoette

Stiftelsen gir støtte til prosjekter på følgende fire områder:

  • Kunst og kultur
  • Kulturminner og historie
  • Friluftsliv og naturkunnskap
  • Nærmiljø, idrett og lek

Innenfor disse områdene prioriteres tiltak for som kommer barn og unge til gode.

Hva støttes?

- Stiftelsen støtter prosjekter som har varig verdi – heller enn engangshendelser. Prosjektene skal komme mange til gode, være åpne og gjerne bidra til å skape aktivitet. I tillegg ser vi etter frivillig engasjement og dugnadsvilje, sier Sissel Karlsen, gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB.

- Vi legger vekt på en ubyråkratisk søknadsprosess. Vi er først og fremst opptatt av å bidra til at prosjektet gjennomføres og at målene nås. Vi ser det som positivt at flere er engasjert, og oppfordrer til samarbeid – gjerne på tvers av sjangre. Stiftelsen spleiser gjerne med andre bidragsytere, sier Karlsen.

Siden starten i 2002 har Sparebankstiftelsen DNB bidratt med omlag 2,5 milliarder kroner til allmenn nytte. En samlet oversikt finnes her: http://sparebankstiftelsen.no/Om-stiftelsen/Gaver-og-initiativer

Østensjø barne- og ungdomsteater – et eksempel på organisasjon som har fått støtte

Foreldre og barn i Østensjø barne- og ungdomsteater i Oslo jobber i fellesskap for å skape en årlig teaterfestival i Bøler kirke. Teaterlaget er frittstående og foreldredrevet og har eksistert siden 1994 i Østensjø bydel i Oslo. Årets teaterfestival kunne skilte med bedre lys og lydutstyr, som følge av et bidrag på 120.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB.

Til redaksjonen: Ta gjerne kontakt dersom du ønsker en case knyttet til et spesielt lokalområde eller emne, som kan eksemplifisere hvem som har fått støtte, og kan fungere som illustrasjon.

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir gaver til allmenn nytte.

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: å ivareta sparebank­tradisjonen med å gi gaver til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Utbyttet fra eierandelen på knapt 10 prosent i DNB finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt nærmere 2,5 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen DNB er den klart største av Norges 30 sparebankstiftelser, og har som sitt kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale prosjekter og organisasjoner, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen er også i ferd med å bygge om gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3 til kulturhuset Sentralen, som åpner vinteren 2016.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med flere aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.