Skip to main content

Tilbyr bussing for skoleklasser som vil ut på tur

Pressemelding   •   nov 01, 2013 15:55 CET

Sparebankstiftelsen DNB har leid en buss som står gratis til disposisjon til gavemottakere som vil ha besøk. Dermed får flere skoleelever reise på tur til museer og andre opplevelser.

Av Marit Fagnastøl og Sverre Chr. Jarild (foto). 15.10.2013

- Vi hørte stadig om at skoler ikke har råd til å transportere elevene til museer og andre organisasjoner som har fått gave av oss. Det ville vi gjøre noe med, sier Birthe M. Selvaag i Sparebankstiftelsen DNB.

Stiftelsen leide derfor inn en buss, som det fra og med i høst er mulig å booke til å kjøre elever fra skolen til museet eller andre kultur- eller aktivitetsbesøk.

- Nå får enda flere skoleelever ta del i og oppleve de mange flotte tilbudene som gavemottakerne våre har å by på, sier Birthe.

På besøk på Popsenteret

Flere har benyttet seg av tilbudet, blant annet Litteraturhuset i Oslo, Hennie Onstad Kunstsenter i Bærum og Popsenteret i Oslo.

Vi var med da Popsenteret nylig fikk besøk av klasse 9c på Rødsberg skole i Halden. En gjeng forventningsfulle ungdomsskoleelever kom ut av bussen nederst på Grunerløkka.

- Vi har varmet opp med å synge Oslo-sanger i bussen. Elevene gleder seg til å utfolde seg på Popsenteret. Takk for at dere gjør det mulig å komme hit, sier lærer Heidi Stenbock-Haakestad.

- Det er gøy å være på tur med klassen, for da er vi sosiale og får gjøre noe annet enn vi pleier, sier Elida Ravin Dahl i klasse 9c på Rødsberg skole.

Popsenteret inviterte til ”Bli kjent”-omvisning, og appellerte til lærere med mange nye elever som trengte å bli kjent med hverandre ved starten på skoleåret. Opplegget hadde fokus på samarbeid og sosiale relasjoner. Elevene ble gitt en introduksjon i populærmusikkens historie siste 100 år, deretter gikk de i studio som band og sang en norsk hit før de lagde sitt eget platecover.

Inger Bertelsen, daglig leder på Popsenteret, forteller at tilbudet raskt ble fullbooket .

- Vi har fått svært positive tilbakemeldinger fra både elever og lærere om opplegget. Popsenteret er populært, men de færreste skolene utenbys fra har økonomi til å ta turen hit. Flere har gitt uttrykk for et sterkt ønske om å kunne gjøre dette flere ganger, sier Inger.

Bussordningen

Foreløpig er opplegget slik at bussen tilegnes en gavemottaker for en periode på inntil tre uker i løpet av et skoleår. Gavemottakeren må selv gjøre tilbudet kjent blant sine målgrupper, og sørge for at bussen fullt ut benyttes i perioden.

Busstransporten har først og fremst vært myntet på transport av skoleklasser, men andre typer av grupper i målgruppen til Sparebankstiftelsen DNB, 6 til 30 år, kan også være aktuelle.

Dersom du vil vite mer om bussordningen, ta kontakt med birthe.selvaag@sparebankstiftelsen.no


Sparebanker har opp gjennom tidene brukt en del av sitt overskudd til gaver til lokalsamfunnene de har arbeidet i. Denne tradisjonen viderefører vi.

Sparebankstiftelsen DNB fikk som fødselsgave i 2002 en verdifull arv etter generasjoner av dyktige mennesker som har drevet sparebankvirksomhet i Norge gjennom nærmere 200 år. Arven besto av 21 millioner aksjer i Gjensidige NOR ASA.

Det er stiftelsens ansvar og mål å forvalte denne arven til allmennhetens beste i all fremtid.

Ved opprettelsen fikk Sparebankstiftelsen DNB to oppgaver:

  • Være en stabil og langsiktig eier i DNB
  • Videreføre sparebanktradisjoner, blant annet gjennom å gi gaver til allmenn nytte

I dag er vi nest største eier av finanskonsernet DNB. Det er utbyttet fra disse aksjene som forvaltes og gis som bidrag til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse og driver med filantropi. Vi driver ikke med sponsing.