Skip to main content

Vårens lokale gavetildelinger

Pressemelding   •   mai 23, 2014 10:41 CEST

Sparebankstiftelsen DNB har i vårens søknadsrunde for lokale gaver tildelt 32 millioner kroner til 199 prosjekter på Østlandet. Det kom inn over 1800 søknader om bidrag innen søknadsfristen 15. februar. Formålene i vårens søknadsrunde var ’Kunst og kultur’ og ’Kulturminner og historie’.

Sparebankstiftelsen DNB er den stiftelsen som deler ut mest midler til allmennyttige formål i Norge. Stiftelsen har årlige formålskostnader på over 200 millioner kroner. Nærmere 100 millioner kroner av disse går til lokale prosjekter i opprinnelsesområdet til Sparebankstiftelsen DNB, som er på Østlandet.

- Variasjonen i prosjektene som tilgodeses er stor, men de har til felles at engasjementet og dugnadsånden er sterkt til stede. Vi er stolte over å støtte blant andre danse- og teatergrupper, spel, nysirkus, festivaler, museer, fritidsklubber, lag og foreninger, sier gavesjef Sissel Karlsen i Sparebankstiftelsen DNB.

Hva ser dere etter i søknadene?

- Vi ser først om fremst etter søknader som kommer innunder årets prioriterte formål. Bortsett fra det, ønsker vi at midler fra oss skal gå til tiltak som har verdi over tid og kommer mange til gode. Særlig er vi opptatt av at gavene treffer mennesker i alderen 6 til 30 år. Vi ser etter tiltak som skaper aktivitet, tilhørighet og stolthet i nærmiljøet, og er opptatt av nettopp frivillig engasjement og dugnadsvilje, sier Karlsen.

Instrumenter til kulturskoler og korps

Innenfor formålet 'Kunst og kultur' gis midlene til blant annet kostymer, instrumenter, utvikling av manus, foto- og filmutstyr, dansegulv, scener, lys- og lydanlegg.

I følge gavesjefen kan flere kulturskoler og korps glede seg over å få nye instrumenter. - Vi har gjort en evaluering av tidligere tildelte midler til instrumenter til kulturskolene, som konkluderte med at gode instrumenter er viktig for økt aktivitet, spilleglede og læring. Vi ser også at mange korps har fått ny giv og økt rekruttering etter å ha begynt å samarbeide med skoler og skolefritidsordninger om musikk og instrumentopplæring. Korpsuniformer har også blitt tilgodesett denne våren, sier Karlsen.

Kulturminner og historie

Innenfor formålet ‘Kulturminner og historie’ gis det penger til blant annet skilting og kartmerking av fortidsminner. Heggedal og omegn historielag, sammen med Vollen historielag i Akershus, får bidrag til å merke historiske steder langs en lokal tursti. Et annet prosjekt som får penger av stiftelsen er en tur- og sykkelvei over Dovrefjell der kulturminner langs veien skal synliggjøres. Innenfor formålet ‘Kulturminner og historie’ kommer også lokale husflidslag, som får støtte til blant annet høvelbenker, verktøy, symaskiner og materialer.

Gavesjefen forteller at flere av søknadene som kom innenfor dette formålet, gjaldt vedlikehold av offentlig eide kulturminner – gjerne i form av bygninger. - Normalt støtter vi ikke dette, men vi har gjort noen unntak og har bidratt til prosjekter der flere aktører samarbeider, der det er frivillige innsats, og der prosjektet treffer målgruppen barn og unge. Et eksempel på en slik tildeling er til bydel Bjerke i Oslo, som vil utvikle Øvre Isdam på Årvoll til friluftsmøtested og tilgjengeliggjøring av historie og kulturminner. Her var det produksjon av naturis helt frem til 1967, og vårt bidrag skal gå til å restaurere gamle redskaper og utstyr, som sammen med fotografier skal dokumentere den spennende historien stedet har, sier Karlsen.

Båter som kulturminne og arena for arbeidstrening

Denne våren gis det også midler til prosjekter der gamle skip og båter er arenaer for arbeidstrening, og brukes til aktivitet og læring for barn og unge. Et av disse er skoleskipet S/Y Mohawk II - et verneverdig skoleskip som stilles til disposisjon for Sjøkorpset i Oslo. De har opplæring i sjømannskap og seiling for barn og ungdom i alderen 10 til 25 år, og jobber for at alle barn og ungdom i Oslo og omegn skal få muligheten til komme seg på sjøen.

Et annet båtprosjekt som får midler er veteranlasteskipet Hamen.  - Det er kun et fåtall slike skip igjen, og oppussing gjøres på frivillig basis med innsats av ungdomsskoleelever fra Hurum Ungdomsskoles som har praktiske valgfag om bord, sier Karlsen. Det gis også midler til restaurering av verdens eldste operative hjuldamper i rutegående trafikk, Skibladner. Skibladner har også tidligere fått midler fra Sparebankstiftelsen DNB.

Se også vedlagt pdf-fil med oversikt over alle lokale gavetildelinger våren 2014


Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir gaver til allmenn nytte.

Stiftelsen ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 2 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen DNB er største private eier av DNB. Det er utbyttet fra disse aksjene som forvaltes og gis som bidrag til allmennyttige formål.

Stiftelsen bidrar til prosjekter og initiativer som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. Målet er over tid å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste individer. Visjonen er: Vi skal utløse gode krefter.

Stiftelsens to formål er: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi gaver til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB.

sparebankstiftelsen.no


Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Personvernerklæring</a>.