Skip to main content

T-banen med stø kurs mot 100 millioner reisende

Nyhet   •   feb 17, 2016 12:57 CET

Sporveien og Ruter kunne i dag legge frem formidable reisetall for 2015, der økningen fortsetter på alle nivåer i kollektivtrafikken. T-banen kunne notere seg for 94,4 millioner reisende i 2015 og en vekst på 7,8 %,, mens trikken opplevde en trafikkvekst på 6,9 % og hadde 54,5 millioner reisende i 2015


Førtien tusen nye passasjerer – hver dag


Kollektivtrafikken sett under ett håndterte en trafikkvekst på 41 tusen nye reisende – hver dag. Trikken er på full fart mot det som ekspertisen betrakter som et tak i kapasiteten på 55 millioner påstigninger årlig.
Det vil, i det perspektivet bli interessant å se effekten av den planlagte produksjonsøkningen med en økt frekvens på kveld, i helger og om natten.


Tar trafikk fra bilen


Kollektivselskapene fortsetter å ta trafikk fra privatbilen, noe som er helt i tråd med kommunale og statlige myndigheters målsetting om at den forventede trafikkøkningen de neste årene i størst mulig grad skal tas kollektivt.
Bedre fremkommelighet på overflaten, bygging av ny T-banetunell og trikk på Ring 2 er viktige grep i denne strategien, sier byråd for Miljø- og Samferdsel Lan Marie Nguyen Berg.


Langsiktig og målrettet arbeid


Konserndirektør Cato Hellesjø beskriver den formidable trafikkveksten som et resultat av langsiktig og målrettet arbeid, og han sier om den varslede satsingen på nye og store T-bane og kollektivtrafikkprosjekter i årene fremover at dette gir det beste grunnlaget for fortsatt og ytterligere vekst.

Det er også verdt å merke seg at tall innhentet internasjonalt forteller oss at Oslo har Skandinavias mest fornøyde kollektivpassasjerer der 72% gir uttrykk for at de¨er fornøyde med tilbudet.

Ruters redegjørelse om reisetallene