Skip to main content

Åpning av trikkelinje 13 til Bekkestua flyttes til januar 2014

Pressemelding   •   des 09, 2013 12:55 CET

Den nye trikkestrekningen mellom Jar og Bekkestua vil åpnes i midten av januar. Sporveien har i parallell med arbeidet knyttet til åpningen av Avløs og Haslum stasjoner på den nye Kolsåsbanen, klargjort for trikkekjøring frem til Bekkestua.

Dette arbeidet er ferdigstilt, men det gjenstår fortsatt driftstesting av strekningen. Som følge av driftsforstyrrelser på T-banenettet har det den siste tiden vært behov for å omprioritere teknisk personell som skulle jobbe med testing av strekningen.

Dette innebærer at trikkestrekningen ikke vil være ferdigtestet og sikkerhetsmessig godkjent til 15.desember som planlagt. Åpning av trikkestrekningen mellom Jar og Bekkestua vil i stedet gjennomføres i midten av januar 2014. T-banen og Trikken vii benytte samme skinnegang mellom Jar og Bekkestua. Reisende vil derfor kunne benytte T-banen på samme strekningen mellom Jar og Bekkestua i perioden frem til trikketilbudet
er på plass.  

Både Avløs og Haslum stasjoner på Kolsåsbanen  åpner som planlagt 15. desember.

Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Cato Asperud, Sporveien Tlf: 90 85 60 44

Informasjon om rutetider, se  www.ruter.no

 

 


 

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Oslotrikken AS, Oslo T-banedrift AS og Unibuss AS ble det i 2012 gjennomført 210 millioner enkeltreiser. Hele konsernet har rundt 4 000 ansatte og omsetter årlig for om lag 3,5 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet eier også datterselskapene Bussanlegg AS, Sporveisbillettene AS og Sporveis-Annonsene AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien operer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo.