Skip to main content

Anleggsdrift i alle Sporveiens prosjekter

Pressemelding   •   mar 23, 2020 13:22 CET

Prosjektet Grefsenveien nedre pågår like ovenfor Sandaker senter og er en del av Trikkeprogrammet i Oslo.

Til tross for ansatte i karantene og et Norge på sparebluss, er det aktivitet og drift i alle Sporveiens prosjekter. Nå er det fullt fokus på å sikre fremdrift og holde hjulene i gang.

Det er utfordrende tider i anleggsbransjen, i og med at man over hele landet er oppfordret til å samarbeide og fortsatt jobbe sammen – men på avstand. Det er krevende å holde byggeprosjekter i gang når ansatte i prosjektene og hos entreprenørene er pålagt karantene og det er gitt strenge føringer mot å være i nær kontakt med andre mennesker.

Til tross for dette, er det drift i alle Sporveiens prosjekter. Sporveien har ansvar for gjennomføringen av en rekke små og store utbyggingsprosjekter, som gjelder alt fra infrastrukturprosjekter i Trikkeprogrammet, til prosjekter som omfatter Sporveiens bussanlegg, T-banelinjer, signalanlegg, likerettere, stasjoner og baser, for å nevne noe.

Per Magne Mathisen er konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien og understreker det gode samarbeidet mellom alle involverte aktører.

– Vi har et godt samarbeid med våre entreprenører og leverandører, slik at vi sammen sikrer at vi overholder gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene. Alle Sporveiens prosjekter går foreløpig som planlagt både i forhold til planlegging, prosjektering, anskaffelser og anleggsaktivitet, sier konserndirektør for infrastruktur og prosjekter Per Magne Mathisen i Sporveien.

Følger anbefalinger fra helsemyndighetene
Prosjektene følger føringer og smitteverntiltak gitt av nasjonale helsemyndigheter. Av konkrete tiltak som er iverksatt i prosjektene er blant annet hjemmekontor for prosjektansatte og ekstra renhold på anleggsplassene. I noen prosjekter er arbeidstidene forskjøvet, for å unngå opphopning av mennesker ved start og slutt på arbeidsdagen. Enkelte reiser direkte hjemmefra til befaringer for å minimere antallet mennesker på brakkeriggene, og det fokuseres på fysiske skiller mellom drift og prosjekt. I tillegg blir det etablert fremdriftsplaner som fokuserer på at man til enhver tid har nødvendig personell tilgjengelig i prosjektene. Det vurderes fortløpende om det er behov for nye tiltak.

Pågående anleggsarbeider i Grefsenveien ovenfor Storokrysset, mellom Storo og Disen.

Utbyggingssjef Hanna Rachel Broch i Sporveien roser de ansatte i prosjektene for den innsatsen som blir vist i den krevende tiden vi alle nå er inne i.

– Jeg er imponert og takknemlig over hvordan alle aktører raskt har tilpasset seg sin nye arbeidssituasjon. Vår rolle er å holde hjulene og samfunnsmaskineriet i gang, og det klarer vi når alle samarbeider godt for å finne best mulige løsninger. Innsatsen som blir vist er beundringsverdig i alle ledd, sier utbyggingssjef Hanna Rachel Broch i Sporveien.

Følger utviklingen tett
Koronasituasjonen gjør naturlig nok at gjennomføringen av Sporveiens prosjekter medfører noe usikkerhet. Prosjektenes fremdriftsplaner baserer seg på forutsetninger og informasjon som prosjektledelsen til enhver tid besitter, og endringer i fremdrift og omfang kan komme.

– I prosjektene utfører Sporveien en del av arbeidene selv. Dette gjelder eksempelvis strømutkoblinger, kontaktledningsarbeider, kontroller i forbindelse med overtakelser. Vi har identifisert kritisk personell for dette og etablert ordninger for å sikre at vi har tilgjengelig personell, også i tiden fremover. Skulle det bli knapphet på ressurser, må oppgaver i driften prioriteres først, sier utbyggingssjef Hanna Rachel Broch i Sporveien.

Les mer: Oversikt over alle Sporveiens prosjekter

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2018 gjennomført om lag 275 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3800 ansatte og omsetter årlig for 4,9 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo.