Skip to main content

Barnekunst på Frøen T-banestasjon i Oslo

Pressemelding   •   sep 27, 2018 16:55 CEST

GATEKUNST: Undervannsbyen heter gatekunstverket opprinnelig utført av den thailandske gutten Kamonchai Saetang. Verket kan du se på Frøen T-banestasjon i Oslo.

Nå kan alle reisende på T-banen i Oslo glede seg over det nye barnekunstverket på Frøen T-banestasjon. Gatekunstprosjektet er et resultat av et samarbeid mellom Sporveien, Kulturetaten og Det internasjonale barnekunstmuseet.

Undervannsbyen heter kunstverket utført av den thailandske gutten Kamonchai Saetang. Torsdag 27. september var den offisielle åpning av verket på Frøen T-banestasjon i Oslo.

­– Dette er kunst midt i fleisen. Dette er kunst der folk er, på vei til eller fra jobb, skole, fritidsaktiviteter eller tur i Marka. Dette er kunst du ikke kan være likegyldig til, og som du ikke kan la være å se. I både store og små kunstprosjekter ønsker jeg at kunsten tas ut i byen. Og i dag markerer vi at alle i Oslo har fått et nytt kunstverk, et kunstverk som eies og kan oppleves av alle i byen vår, her på Frøen T-banestasjon, sa byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, Rina Mariann Hansen under markeringen.

Et verk som stiller sentrale spørsmål
Tilbake i 1997 henvendte Barnekunstmuseet seg til barn og unge i hele verden med spørsmål om hvordan barn og unge ser for seg et bærekraftig fremtidig samfunn. Kunstverket Undervannsbyen er ett av mange tusen bidrag museet mottok. Verket viser en verden under vann der mennesker har tilpasset seg livet der
– Bildet illustrerer et barns nære og oppmerksomme forhold til levende omgivelser og direkte tolkning av en natur preget av helhet og samhørighet. Verket stiller også et sentralt spørsmål: Hvordan skal mennesker tilpasse seg et stigende havnivå i fremtiden, forteller Angela Goldin, direktør ved Det internasjonale barnekunstmuseet.

 

Sporveien vil være en god nabo
Kunstprosjektet på Frøen T-banestasjon er et resultat av et samarbeid mellom Sporveien, Kulturetaten i Oslo kommune og Det internasjonale barnekunstmuseet. Prosjektet viderefører en lang tradisjon Sporveien og Kulturetaten har for å skape store kunstopplevelser over hele byen.

– Sporveien er opptatt av å være en god nabo, og å gi innbyggerne i Oslo en god tur. Gjennom Sporveiskunst og kultur ønsker vi å løfte den totale reiseopplevelsen ved å legge til rette for at stasjonene blir viktige og gode byrom for formidling av kunst og kulturopplevelser. Nå håper vi flest mulig tar turen innom Frøen stasjon for å se et inspirerende barnekunstverk med et tankevekkende miljøbudskap, sier Torgeir Kristiansen, konserndirektør kommunikasjon og samfunn i Sporveien.

– ­Det er hyggelig å jobbe med prosjekt som betyr mye for mange. Frøen stasjon har fått et tydelig uttrykk og verket vil bli et lite landemerke i området, sier kommunikasjonsrådgiver Alv Hågård Gustavsen i Kulturetaten.

Vellykket prosjekt på Østensjøbanen
I 2016 gjennomførte Sporveien i samarbeid med Kulturetaten gatekunstprosjektet Fra stasjon til stasjon. Da fikk t-banestasjonene mellom Oppsal og Skullerud fasadene sine pyntet med gatekunst. Fremtredende gatekunstnere fra både inn- og utland sørget for at stasjonene gjennomgikk et kvalitetsløft i løpet av kort tid.
Gatekunstner Eric Ness Christiansen var kurator på Fra stasjon til stasjon. Denne gangen har han overført et verk fra Barnekunstmuseet til veggen på Frøen stasjon. Veggmaleriet ble oppført på nattestid, siden det ikke er mulig å gjennomføre et slikt prosjekt på dagtid med normal T-banedrift.

Bildetekster:

GATEKUNST: Undervannsbyen heter gatekunstverket opprinnelig utført av den thailandske gutten Kamonchai Saetang. Verket kan du se på Frøen T-banestasjon i Oslo.

ÅPNET: – I dag markerer vi at alle i Oslo har fått et nytt kunstverk, et kunstverk som eies og kan oppleves av alle i byen vår, her på Frøen T-banestasjon, sa byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, Rina Mariann Hansen under markeringen.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2017 gjennomført om lag 267 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3700 ansatte og omsetter årlig for 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveieneier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger i moderne lokaler på Tøyen i Oslo.