Skip to main content

Byggingen av Lørenbanen medfører buss for bane på Grorudbanen kommende helg

Pressemelding   •   des 03, 2013 08:00 CET

Fra og med fredag 6.desember kl 19 og til og med søndag 8.desember vil linje 5 Grorudbanen mellom Tøyen og Vestli være stengt.  T-banedriften vil erstattes med buss på strekningen Tøyen - Vestli i begge retninger.

Årsaken til at T-banen blir stengt i denne perioden er det videre arbeidet med Lørenbanen. Det som skal gjennomføres er en omkobling, fra å kjøre på inngående spor, mellom Økern – Hasle, til  å kjøre utgående spor mellom Hasle – Økern.

I den forbindelse anlegges en ny midlertidig sporveksel. Signal/sikringsanlegget må omprogrammeres for reversibel kjøring på utgående spor (kjøring i begge retninger på samme spor). I tillegg skal det etableres strømskinner for det nye utgående sporet og i overkjøringsområdet. Utgående spor blir brukt frem til helgen 6-7.12.14. Etter denne helgen skal begge de nye sporene for Grorudbanen være etablert og det blir igjen normal drift på Grorudbanen.
Informasjon om trafikkavvikling med buss på linje 5 6-8.desember finner du på www.ruter.no.


Fakta om Lørenbanen
- Sporveien bygger Lørenbanen – en ny T-banestrekning i tunnel fra Grorudbanen mellom Hasle og Økern til Ringbanen ved Sinsen.

- Vi bygger i tillegg ny underjordisk stasjon på Løren. På den måten vil vi kunne tilby  reisende i Oslo Øst et langt bedre kollektivtilbud.
 
Prosjektet skal:
 - Etablere 1,6 kilometer ny dobbeltsporet bane mellom Sinsen og Økern
- Etablere ny underjordisk stasjon på Løren


Hvorfor bygges Lørenbanen?
- Frigjøre kapasitet i sentrumstunnelen mellom Tøyen og Majorstua som vil gjøre det mulig å kjøre flere avganger i timen fra de østlige bydelene
 
- Gi Grorudbanens brukere kortere reisetid til stasjoner langs T-baneringen
 
- Gi Løren-området generelt et bedre kollektivtilbud.
 
- Nye Løren stasjon vil også være med å løfte byutviklingen på Løren, da de nye boligområdene vil kunne knyttes til T-banen.

 
Lørenbanen er planlagt åpnet våren 2016.

Det vil i tiden fremover foregå arbeider i tunnelen, som vil føre med seg støy og vibrasjoner. Her finner du mer informasjon om Lørenbaneprosjektet 

 


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Oslotrikken AS, Oslo T-banedrift AS og Unibuss AS ble det i 2012 gjennomført 210 millioner enkeltreiser. Hele konsernet har rundt 4 000 ansatte og omsetter årlig for om lag 3,5 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet eier også datterselskapene Bussanlegg AS, Sporveisbillettene AS og Sporveis-Annonsene AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien operer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo.