Skip to main content

Fremtidens byreise til Holtet - buss for trikk på Ekebergbanen i påsken

Pressemelding   •   mar 21, 2018 06:00 CET

Holtet base før ombygging starter

Fra og med Skjærtorsdag 29.mars til og med 1.påskedag 1.april skal planovergangen på Holtet der Ekebergbanen krysser Kongsveien gjennom en omfattende oppgradering. Trafikken på Ekebergbanen erstattes med buss og biltrafikken omdirigeres da den ikke kan passere Kongsveien disse dagene.

De midlertidige omleggingene kan du lese mer om her

Bakgrunn

Dette arbeidet må sees som del av Trikkeprogrammet i Oslo. Det ligger en plan for infrastrukturoppgraderinger som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner. Denne planovergangen er i tillegg nedslitt og trenger reparasjon og vedlikehold uansett.
Oppgradering og fornyelse av infrastrukturen i Oslo er nødvendig for å imøtekomme internasjonale krav til avstand mellom trikkeskinnene.

Det skal utvikles en ny struktur for mottak og drift av nye trikker, i tillegg til anlegg for vedlikehold av trikkens infrastruktur. Alle oppgraderingsarbeider vil foregå innenfor Sporveiens eksisterende områder på Holtet.

Etter ombygging blir Holtet dimensjonert for å gi plass til 43 av de 87 nye trikkene som blir levert. Dette krever blant annet nye og flere spor på baseområdet.

Arbeidet med Holtet base er planlagt ferdigstilt våren 2020.

Les mer om Fremtidens byreise her

Støy

Nattarbeid i uke 11 og 12 - Les mer

Informasjon om nattarbeid og døgnkontinuerlig arbeid i påsken - Les mer

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2016 gjennomført mer enn 250 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3600 ansatte og omsetter årlig for 4,5 milliarder kroner. Sporveien eier, forvalter, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet har også ansvar for vedlikehold av trikker og T-banevogner. Sporveieneier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien opererer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og mer etterspurt enn noen gang. Hovedkontoret ligger i moderne lokaler på Tøyen i Oslo.

Vedlagte filer

PDF-dokument