Skip to main content

Grefsenveien stenger for trafikk med sporvogn i fire døgn

Pressemelding   •   mar 07, 2018 07:00 CET

Billdet er tatt 28.februar ved de innledende arbeidene i Grefsenveien.

Forholdene i Grefsenveien mellom Storo og Disen gjør det nødvendig å stenge sporet i begge retninger i fire døgn fra og med avslutningen av driftsdøgnet natt til lørdag 10.mars.

Sporet åpnes for drift ved driftsdøgnets begynnelse onsdag 14.mars. Arbeidene er nødvendige for å kunne opprettholde trikkedriften frem til rehabiliteringen av strekningen starter etter sommeren 2018.

Sporveien har i lang tid vært klar over at kvaliteten på sporene i Grefsenveien mellom Storo og Disen ikke holder ønsket nivå. Det er også planlagt en full oppgradering av strekningen etter at VAV har gjennomført skifte av hovedvannledning - et arbeid som starter på ettersommeren 2018. Det er imidlertid nødvendig å gjennomføre akutttiltak for å kunne opprettholde drift med sporvogn frem til dette arbeidet innledes.

Arbeidene i denne runden er altså ikke en del av den omfattende rehabiliteringen som skal gjennomføres.

Passasjerene vil bli fraktet med buss mellom Kjelsåsalleen og Storo de fire dagene stengingen varer.

Spørsmål og svar om stenging i Grefsenveien

Hvilket område blir berørt? 

Skinnegangen i begge retninger mellom Storo og Disen


Når stenger sporet, og når åpner det igjen? 

Vi stenger sporet natt til lørdag 10.mars (etter driftsdøgnets slutt) – og er klare til ny drift fra morgenen av onsdag 14.mars.


Hvorfor stenger sporet? 

Det er nødvendig å stenge for å få gjennomført akutte tiltak i forhold til å kunne opprettholde trikkedriften. Det skal, blant annet, legges en betongstøp – og den må herde minimum et døgn før den tåler trafikkbelastning.


Er dette begynnelsen på den annonserte oppgraderingen av Grefsenveien? 

Nei. Dette er akutte tiltak for å kunne opprettholde trikkedriften. Rehabiliteringen av Grefsenveien inkludert ny hovedvannledning begynner på ettersommeren i år.


Hvorfor er denne strekningen blitt så dårlig? 

Årsakene er sammensatte. Dagens spor er i prinsippet et provisorium og er en gammel og teknisk sett en dårlig løsning. Det ble utført midlertidige tiltak på denne strekningen ved gjenopptakelse av trikkedriften til Kjelsås i 2004. Meningen var, og har hele tiden vært, å gjennomføre en full oppgradering i flukt med en bebudet ombygging av Storokrysset. Denne har trukket ut i tid, og nå har det økte tidsforbruket fremtvunget tiltak fra Sporveiens side. Det er også en faktor at trafikkbelastningen er en helt annen i dag enn for femten år siden, og det hjelper heller ikke på forholdene at Grefsenveien opp mot Glads vei i dag langt på vei er blitt en oppstillingsplass for tyngre kjøretøy.


Har det på noe tidspunkt vært forbundet med fare for passasjerene på strekningen? 

Nei. Sporveien driver sin virksomhet med solide sikkerhetsmarginer. Vi gjennomfører systematiske målinger og kontroller har overvåket denne strekningen særskilt en tid pga dårlig teknisk tilstand, og iverksetter tiltak nettopp for å ivareta sikkerheten.

Hvordan skal passasjerene komme seg til og fra Kjelsås mens stengingen pågår? 

Det vil bli kjørt buss for sporvogn mellom Kjelsåsaleen og Storo. Avviket vil være godt skiltet. 

Sporveien henviser forøvrig til www.ruter.no for detaljert informasjon om trafikkaviklingen i Grefsenveien og hvilke konsekvenser det har for de reisende disse dagene.

Når kommer de varige forbedringene? 

Etter planen starter vi opp med ombygging i august og vil da først starte opp med arbeider for Vann- og Avløpsetaten med oppgradering av deres anlegg. Når vi har gjort ferdige disse arbeidene kan vi starte arbeidet med nytt fundament og overbygning for trikken. Da vil det bli kjørt buss for sporvogn i et drøyt års tid før vi kan ønske velkommen til en splitter ny trikketrasé mot Kjelsås. Og når den jobben er klar starter ombyggingen av Storokrysset.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2016 gjennomført mer enn 250 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3600 ansatte og omsetter årlig for 4,5 milliarder kroner. Sporveien eier, forvalter, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet har også ansvar for vedlikehold av trikker og T-banevogner. Sporveieneier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien opererer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og mer etterspurt enn noen gang. Hovedkontoret ligger i moderne lokaler på Tøyen i Oslo.