Skip to main content

Historisk norsk trikkesatsing

Pressemelding   •   des 17, 2015 13:11 CET

Oslos innbyggere får nye trikker som skal trafikkere det fremtidige trikkenettet i Oslo. Bystyret i Oslo besluttet onsdag 16.desember at Sporveien Oslo AS skal kjøpe 87 nye trikker med en øvre kostnadsramme på 4 145 millioner kroner.


«Dette er en beslutning for historiebøkene og en milepæl for satsingen på fremtidens kollektivtrafikk i hovedstaden. Med 87 nye trikker vil vi kunne levere mer kapasitet og enda høyere kvalitet til passasjerene", sier sporveissjef Cato Hellesjø

"Trikken har lenge vært en viktig del av Oslos identitet. Men trikk handler om mer enn koselige blåtrikker. Med dette innkjøpet sørger vi for at trikken fortsetter å være et godt alternativ for reisende, med en viktig plass ifremtidens klimahovedstad", sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

I dag har Oslo en trikkeflåte på 72 trikker. Flåten består av trikker fra to ulike årganger, SL 79 som hadde leveransestart i 1979 og SL 95 som hadde leveransestart i 1995.


Sporveien skal anskaffe de nye trikkene
Oslo kommune ved byråd for miljø og samferdsel ga Sporveien ansvar for å gjennomføre anskaffelsen av nye trikker i en generalforsamling 25. september 2015. Vedtaket i bystyret om en innkjøpsramme på 4 145 millioner sikrer at det nå også er satt av økonomiske midler til gjennomføringen av kjøpet. Sporveien gjennomfører arbeidet med anskaffelsen av nye trikker i samarbeid med Ruter, Bymiljøetaten og Oslo Vognselskap.

Sporveien er allerede i gang med anskaffelsesprosessen. Anskaffelsen av nye trikker er en del av Sporveiens investeringsprogram for trikk. Programmet er organisert i tre prosjekter. Et for selve anskaffelsen av de 87 trikkene, et baseprosjekt som skal sikre verkstedkapasitet og oppstillingsplasser for trikkene og et infrastrukturprosjekt som skal legge til rette for at det er ny og moderne skinnegang der trikkene skal gå i rute. Den første av de nye trikkene skal etter planen være på plass 2019/2020.

"For oss i Sporveien er det en  tillitserklæring at vi har fått ansvaret for kjøpet av de nye trikkene. Gjennom dette skal vi bidra til at Oslo blir en foregangsby for fremtidsrettet og miljøvennlig persontrafikk. Og ikke minst, dette vil gjøre det enda bedre å leve og bo i hovedstaden vår", sier sporveissjef Cato Hellesjø.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2014 gjennomført vel 200 millioner enkeltreiser.

 Hele konsernet har rundt 3500 ansatte og omsetter årlig for om lag 4,2 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet eier også datterselskapene Bussanlegg AS, Sporveisbillettene AS og Sporveien Media AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien operer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo.