Skip to main content

Lambertseterbanen delåpnes 8. juli fram til Karlsrud stasjon

Pressemelding   •   jun 10, 2013 10:00 CEST

Under byggeperioden, fra 8. april frem til dags dato, har strekningen fra Brattlikollen til sporvekselområdet ved Karlsrud gjennomgått en totaloppgradering fra topp til bunn. 1 km nytt dobbeltspor og et overkjøringsspor bestående av fire sporveksler er etablert. 

Av sporarbeidene på delstrekningen gjenstår tredjegangsjustering av spor. Oppføring av ny strømskinne i aluminium sluttføres i begynnelsen av neste uke. Stasjonene på Brattlikollen og Karlsrud har fått en tilnærmet universell utforming. På Brattlikollen er eksisterende plattformelementer fra 1964 rehabilitert og nye plattformkanter er støpt. På Karlsrud er nye plattformelementer montert. 

Brattlikollen stasjon
Arbeidene på den nye strekningen har inkludert oppgradering av to bruer og to kulverter. Arbeidene har omfattet støp av kantdragere, reparasjoner av riss og utstøping av kantskader. Videre har renoveringsarbeidene tatt for seg meisling og injeksjonsarbeider  av vannlekkasje, vedlikehold av brulager og overflatebehandling med høytrykksspyling og sement slemming. 

Kabelutlegging ved Karlsrud
Legging av kabel til strømskinne er i gang og nye føringsveier er etablert inn til likeretterstasjonen på Karlsrud.

Nye føringsveier er også etablert til teknikkrommene der nye hovedtavler er i ferd med å etableres. Testing av det nye signalanlegget begynner den 26&-2013.

Det er mye arbeid som gjenstår, så naboer og brukere av T-banen må belage seg på mye aktivitet helt fram til åpning til Karlsrud.

Strekningen frem til Bergkrystallen pågår for fullt, med samme type arbeid som allered er utført på strekningen frem til Karlsrud. Her er det planlagt åpning 9/9-2013.

Du kan se flere bilder fra arbeidet på Lambertseterbanen ved å besøke Sporveiens side på Facebook>>.


Sporveien er et produksjonskonsern som eies 100 % av Oslo kommune. Eier og generalforsamling er representert ved Byrådsavdeling for samferdsel, miljø og næring.