Skip to main content

Leif Øverland blir nestleder i styret i Unibuss

Pressemelding   •   mai 06, 2014 07:00 CEST

 Leif Øverland er valgt som nestleder i styret i busselskapet Unibuss.  Unibuss er en
del av Sporveien, Norges største leverandør av kollektivreiser.


Leif Øverland har lang erfaring fra norsk næringsliv og besitter tung kompetanse innen kollektivtrafikk med bakgrunn fra ledende posisjoner i flere av Norges største kollektivselskap, blant annet som administrerende direktør for Fjord 1, administrerende direktør i Oslotrikken og ulike direktør-stillinger i Hurtigruten og NSB. Øverland har også mange års erfaring fra styret i Sporveien, både som styreleder og styremedlem. Leif Øverland er i dag administrerende direktør i Norsk Toppfotball. Han er også styremedlem i flyselskapet Widerøe.

«Unibuss har en sterk og tydelig markedsposisjon i sine kjerneområder og et stort potensiale for videre vekst. Behovet for kollektivtrafikk vil øke kraftig i årene fremover, og buss vil ha en nøkkelrolle for å ta denne veksten. Jeg ser frem til å jobbe tett med disse utfordringene og mulighetene som en del av styret i Unibuss», sier Leif Øverland.

Unibuss er et datterselskap i Sporveien og Norges tredje største bussoperatør. Unibuss fraktet i 2013 om lag 65 millioner passasjerer og hadde en omsetning på vel 1,4 milliarder kroner. Selskapet er markedsleder i Oslo og Akershus og har også betydelig virksomhet i Vestfold, Oppland, Østfold
og Sør Trøndelag.

 

 

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I
datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2012 gjennomført 210 millioner enkeltreiser.

Hele konsernet har rundt 4 000 ansatte og omsetter årlig for om lag 3,5 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet eier også datterselskapene Bussanlegg AS, Sporveisbillettene AS og Sporveien Media AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien operer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo.