Skip to main content

Ny 260 kvadratmeters stasjonskunst på Helsfyr T- banestasjon

Pressemelding   •   mar 21, 2019 16:22 CET

Anbefaling til alle reisende med T-banen, neste gang du reiser til eller fra Helsfyr bør du sette av litt ekstra tid til å se på nye Helsfyr stasjon. Stasjonen har gjennomgått en oppgradering med universell utforming, nytt interiør, kunst og belysning.

Torsdag 21. mars var det offisiell markering av stasjonsoppgraderingen.

- Jeg syns Helsfyr stasjonen er blitt veldig fin. I tillegg til å bli universelt utformet, har stasjonen nå også blitt lysere og triveligere for alle. Jeg er glad for alt det flotte arbeidet som gjøres med kollektivtrafikken i Oslo. Effektiv og god kollektivtransport gjør hverdagen til folk bedre, sa byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg under markeringen.

Belønningsmidler gjorde det mulig å pusse opp

Helsfyr T-bane stasjon ble åpnet i 1966 og er et viktig knutepunkt for kollektivtrafikken. Fire av T-banens fem linjer går innom stasjonen som også har tilknytning til bussterminal med både bybusser og regionale busser.

- Etter mange år i drift var det på tide at stasjonen ble oppgradert og fikk et mer moderne utrykk. Det at vi også har forbedret den universelle utformingen av stasjonen, håper vi at vil glede mange. Det er takket være belønningsmidler og bidrag fra Oslopakke 3 at det var mulig å pusse opp stasjonen, sier konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien, Per Magne Mathisen.

Belønningsmidler er en incentivordning som skal bidra til bedre kollektivtransport i norske byer.

Uteområdene rundt stasjonen skal også få ny utforming, men dette kommer på plass først til sommeren.

Ny kunst på Helsfyr - 260 kvadratmeter med farger

Farger spiller hovedrollen i kunstner Katrine Giævers verker, og Helsfyr stasjon er intet unntak. En stor grønn og blå flate møter de reisende både ved inngangen i vest og øst. Den nyoppførte stasjonskunsten er svært dekorativ, men kunstneren ønsker også at fargene skal oppleves som en veiviser.

«T-banestasjoner, spesielt hvis du ikke har vært der tidligere, kan være forvirrende. Hvilken vei skal man velge? Dette har vært sentralt i arbeidet med kunsten», forteller Katrine Giæver. Ved å etablere to store flater i hver sin farge, der tunnelen deler seg, håper Giæver at reisende fra Helsfyr på sikt vil forbinde grønt for retning østover og blått med retning sentrum. I tillegg lurer det en overraskelse rundt svingen, der møter de reisende et fargespill. Hele passasjen ned til plattformene er dekket av en rekke sterke fargeflater. Brede fargefelt smalner til vertikale fargestriper mot plattformområdet for å understreke fart og bevegelse.

- Dette er kunst midt i fleisen. Kunst på reisen gleder, og offentlige rom, slik som T-banestasjoner, er viktige og gode byrom for formidling av kunst og kulturopplevelser. Her blir kunsten tilgjengelig for alle, og undersøkelser viser at innbyggerne i byen vår setter pris på, er glade for og er stolte over at vi har kunst i offentlige rom. Ved å tilpasse kunst til ulike steder og ulike funksjoner vil vi oppleve at den også gir mening for folk flest, noe den absolutt gjør her, sa byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, Rina Mariann Hansen under markeringen.

Kunst løfter den totale reiseopplevelsen

I regi av kulturetaten ble det avholdt en konkurranse for å avgjøre hvem som skulle få utsmykke Helsfyr stasjon, og det er slik Giæver sitt verk nå er integrert i stasjonsbygget på Helsfyr. Både arkitekten på prosjektet, MDH, Kulturetaten og Sporveien satt i juryen som valgte ut kunstprosjektet

T-banen har lang tradisjon for å integrere kunstnerisk utsmykking i stasjonsarkitekturen. Prosjektet på Helsfyr viderefører en lang tradisjon Sporveien og Kulturetaten har for å skape store kunstopplevelser over hele byen.

Fakta om oppgraderingen av Helsfyr:

 • Byggherre: Sporveien
 • Kunstner: Katrine Giæver
  • Tittel: Å samle på farger
  • Materiale: Stucco Lustro - dekoreringsteknikk som stammer fra Italia og kan dateres helt tilbake til romertiden, og Pompeii. Stucco Lustro er en klassisk marmorpuss, som er består av brent kalk, knust marmor og fargepigment. Som sparkles på i mange lag og «forsteines" over tid.
  • Størrelse på verket: 260 m2
 • Arkitekt: MDH arkitekter.
  • Utformet: Ny belysning, plattform med nytt interiør, adkomst hall med nytt interiør, ny biinngang i vest, ny skilting mm.
 • Teknisk rådgiver: Aas-Jacobsen
 • Entreprenør: Askim entreprenør

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2017 gjennomført om lag 267 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3700 ansatte og omsetter årlig for 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveieneier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger i moderne lokaler på Tøyen i Oslo.