Skip to main content

Prinsens gate åpner – trikken tilbake!

Pressemelding   •   feb 24, 2017 11:15 CET

Toveistrikk etablert i Prinsens gate fra og med 27.februar

Fra mandag 27.februar er trikken tilbake i en vakkert nyoppusset Prinsens gate etter to år med omfattende arbeider.


Omfattende kollektivomlegging: At trikken er tilbake i Prinsens gate medfører en rekke kollektivomlegginger i Oslo sentrum. Flere bussruter gjennom Kvadraturen er lagt om. Kollektivreisende bes sjekke ruter.no eller RuterReise for detaljert info om endringene, samt beregne litt ekstra tid mandag. Bymiljøetaten henstiller samtidig alle privatbilister til å benytte andre kjøreruter enn gatene i Kvadraturen for å unngå kø og forsinkelser.

Nye trikkeholdeplasser: Trikk 12, 13 og 19 stopper igjen på Jernbanetorget vestgående holdeplass (plattform B) og på Nationatheateret østgående holdeplass. Nye trikkeholdeplasser i Kvadraturen er Dronningens gate og Øvre Slottsgate. Følgende holdeplasser betjenes ikke av trikk i et tidsrom frem mot sommeren: Ruseløkka, Aker brygge, Kontraskjæret, Christiania torg. Se ruter.no for detaljert informasjon om din reise.

Tilbake til fremtiden: Prinsens gate og Tollbugata er over 400 år gamle gater, og med det Oslos eldste gater. Begge gatene har vært brukt til trikke- og busskjøring, og tilbake i 1926 var det faktisk toveis trikk i Prinsens gate. Fra 1940 ble østgående trikk flyttet over i Tollbugata, og i de senere årene har det kjørt trikk, buss og biler i blandet trafikk i både Prinsens gate og Tollbugata.

Revitalisering av Kvadraturen: Prosjektet inkluderer både en omfattende oppgradering av Prinsens gate, flere av sidegatene som Akersgata, og en oppgradering av hele Tollbugata. Tollbugata påbegynnes 1.mars og vil være ferdig høsten 2017. I sum bidrar disse tiltakene til et viktig og nødvendig løft for hele Kvadraturen.

Nye vann- og avløpsrør: I Prinsens gate og sidegater er det byttet nær 400 meter vann- og avløpsrør. Annen infrastruktur, som kabler og strømledninger har blitt lagt om for å tilpasses den nye gaten. I Tollbugata skal også deler av vann- og avløpsledningene byttes.

Fremtidens byreise: Bystyret har bestemt at kollektivtilbudet skal rustes opp. Sterk befolkningsvekst, miljøsatsing og et generelt behov for oppgradering av infrastruktur og gater i Oslo, stiller krav til mange samfunnsaktører. For å gjennomføre alle oppgraderingene Oslo har behov for, har Sporveien, Bymiljøetaten og Ruter etablert samarbeidsprosjektet «Samlet plan».

For mer informasjon, kontakt:

Prosjektleder i Bymiljøetaten, Jan Vidar Husby, 951 43 134

Pressetalsperson i Sporveien, Cato Asperud 908 56 044 og Banesjef Trikk Knut Fjeldbu 95 22 22 89

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2015 gjennomført vel 230 millioner enkeltreiser.

Hele konsernet har rundt 3500 ansatte og omsetter årlig for om lag 4,4 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet har også ansvar for vedlikehold av trikker og t-banevogner. Sporveien eier datterselskapene Bussanlegg AS og Sporveien Media AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien opererer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo.