Skip to main content

Sporveien anbudsklare med trikketiltak på Majorstuen

Pressemelding   •   jul 31, 2018 11:10 CEST

Infrastruktur for trikken skal oppgraderes på Majorstuen fra første kvartal 2019

Anbudet for utbyggingen av Majorstuen, som innebærer trikketiltak, vann- og avløpstiltak og gatetiltak, legges ut i slutten av august. Prosjektet er siste etappe av tidligere oppgraderinger i Bogstadveien.

«Vi gleder oss til å komme i gang», sier prosjektleder Jens P. Skovholt i Sporveien. «Vi har arbeidet med prosjektering i over ett år og har landet på en plan vi mener er fremtidsrettet og hensiktsmessig med tanke på reguleringen av hele Majorstuen-området. Dette er siste etappe av vedlikeholdsarbeidet på trikkeskinnene i Bogstadveien som ble utført i 2013.»

Dette skal gjøres

Prosjektet, som vil vare i et drøyt år, innebærer å etablere to trikkespor i Bogstadveien der veien møter Kirkeveien, samt nye holdeplasser i Bogstadveien ved Kirkeveien. Denne delen av Bogstadveien får også en vegg-til-vegg oppgradering med nye fortau. Det indre trikkesporet i Kirkeveien og Valkyriegata tas ut av drift og fjernes. I tillegg skal Vann- og avløpsetaten bytte ut over hundre år gamle vannledninger. Samkjøringen av arbeider fra ulike virksomheter er i tråd med Samlet Plan for å minimere antall byggeperioder.

Utfordrende forprosjekt

I fjor sommer ble det utført rutinemessig prøvegraving for å kartlegge grunnforholdene, og da stoppet forprosjekteringen midlertidig opp.

­«Utfordringene er at det er et område med mange umerkede konstruksjoner i grunnen», sier prosjektleder Jens P. Skovholt. «Vi oppdaget raskt av det var store avvik mellom kart og terreng. Dette har vi tatt høyde for at kan skje igjen og vi er forberedt på flere uforutsette konstruksjoner. På grunn av disse oppdagelsene, har vi brukt mye tid på grundig forprosjektering. Prøvegraving gjennomføres nettopp for å kartlegge potensielle hindringer.»

Søker erfaren entreprenør

Sporveien søker en entreprenør med erfaring og kompetanse på arbeider i bymiljø med mye trafikk. Majorstuen er et av de største kollektivknutepunktet i Oslo med rundt 30 millioner av- og påstigninger per år og arbeidsforholdene kan bli krevende. «Det vil spesielt bli vektlagt evne til god planlegging, VA-erfaring og erfaring med byspor og kontaktledningsanlegg», sier Skovholt.

Anbudet for prosjektet legges ut på TransQ i slutten av august 2018 og byggestart er estimert til første kvartal 2019.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2017 gjennomført om lag 267 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3700 ansatte og omsetter årlig for 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveieneier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger i moderne lokaler på Tøyen i Oslo.