Skip to main content

Sporveien gjenåpner Kolsåsbanen til Avløs søndag 15.desember.

Pressemelding   •   des 13, 2013 14:12 CET

Kolsåsbanen gjenåpner til Avløs søndag 15.desember. Den nye banestrekningen representerer en ny og viktig milepæl i Sporveiens utbygging av Kolsåsbanen som skal ferdigstilles i sin helhet høsten 2014.

«Jeg er glad for at vi nå kan tilby Bærum et topp moderne T-banetilbud helt til Avløs, og jeg håper dette gjør hverdagen enklere for alle innbyggerne som har ventet på dette tilbudet.  Tilgangen til hele
Oslo og omegns T-banenett gjør at man raskt og effektivt kan forflytte seg over store avstander og til en rekke områder i regionen.  Nå ser vi i Sporveien frem til å levere en topp moderne bane hele veien til Kolsås",  sier Sporveissjef Cato Hellesjø.

Kolsåbanen får topp moderne  metrostandard

Kolsåsbanen er en viktig del av Osloregionens T-banenett og er betegnelsen på banestrekningen som strekker seg fra Sørbyhaugen i Oslo til Kolsås i Bærum. Dette er en T-banestrekning på  2,1kilometer. Banestrekningen ble stengt i 2006 på grunn av et stort oppgraderingsbehov. Etter dette er banen gradvis utbygd og oppgradert til topp moderne metrostandard. Sporveien er byggherre for hele
oppgraderingen av Kolsåsbanen og forvalter og drifter t-banenettet. 

 

Milepæler i utbyggingen

  • 18.august 2008 ble delstrekningen fra Montebello til Åsjordet stasjon åpnet og tatt i bruk.
  • 17.august 2010 ble banen forlenget og åpnet til Bjørnsletta stasjon. · 
  • 15.august 2011 ble driften videreført og forlenget til Ringstabekk og Bekkestua stasjon.
  • 8.oktober 2012 ble banen forlenget til Gjønnes stasjon.  
  • 15.desember 2013 er banen ferdigstilt videre fra Gjønnes til Haslum og Avløs stasjon.·
  • Høsten 2014 ferdigstiller Sporveien Kolsåsbanen fra Avløs videre til Gjettum, Hauger
    og Kolsås stasjon.

 Metrostandard innebærer at hele banestrekningen er basert på strømskinnedrift, slik det øvrige T-banenettet også er basert på. Stasjonene er tilpasset krav til universell utforming. Belysning og informasjonselementer er standardiserte og er også tilpasset disse kravene. Driften skal være basert på kjøring med 6-vognstog i likhet med det øvrige T-banenettet med unntak av Holmenkollbanen.  Når Sporveien ferdigstiller Kolsåsbanen høsten 2014, vil den representere et helt sentralt kollektivtilbud
mellom Oslo og Bærum med stor kapasitet og høy frekvens.

 

 Kostnad

 Sporveiens bygging av ny Kolsåsbane har en prislapp på 2,9 milliarder kroner. Prosjektet har hele tiden holdt seg innenfor budsjett og fremdriften er i samsvar med opprinnelige planer.

 

 

 


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Oslotrikken AS, Oslo T-banedrift AS og Unibuss AS ble det i 2012 gjennomført 210 millioner enkeltreiser. Hele konsernet har rundt 4 000 ansatte og omsetter årlig for om lag 3,5 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet eier også datterselskapene Bussanlegg AS, Sporveisbillettene AS og Sporveis-Annonsene AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien operer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo.