Skip to main content

Sporveien har effektivisert med mer enn to millioner kroner i uka de siste fire årene

Pressemelding   •   mai 27, 2016 06:00 CEST

Sporveissef Cato Hellesjø

En reise med trikk og T-bane i hovedstaden koster i dag betydelig mindre å produsere enn for fire år siden. Årsaken er at Sporveien gjennom et omfattende strategiarbeid har effektivisert driften med hele 455,5 millioner kroner, det vil si i overkant av to millioner kroner hver eneste uke de fire siste årene.

– Kostnaden per kollektivreise vi kjører er nå nesten 20 prosent lavere enn for fire år siden. Samtidig frakter vi flere og mer fornøyde passasjerer enn noen gang, sier sporveissjef Cato Hellesjø stolt, og legger til: – Det er våre barn og barnebarn som skal reise med fremtidens kollektivtrafikk. Vi skal være løsningen på dagens og morgendagens utfordringer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

Ved utgangen av 2015 avsluttet Sporveien strategiperioden de kaller «Best 2015». Nå er resultatene klare og viser tydelig at arbeidet er en ubetinget effektiviseringssuksess.

Gjennom et tydelig fokus på kvalitet, sikkerhet og effektivitet for deg som reiser kollektivt, har Sporveien de siste fire årene forbedret virksomheten med nær en halv milliard kroner. Samtidig kjøres det mer trikk, T-bane og buss enn noen gang tidligere og kundetilfredsheten er rekordhøy. I 2015 valgte over 230 millioner passasjerer å reise med Sporveien, og kundetilfredsheten har i perioder vært helt oppe på 99 prosent.

En reise med trikk og T-bane i hovedstaden koster i dag 20% mindre å produsere enn for fire år siden. Den faktiske kostnaden per reise har gått ned fra 12,50 til 10,50 kroner.

Fordeling av Sporveiens effektiviseringsgevinst de siste fire år:

                                                                                                                                                                             

Skjermbilde_sporveismetoden

«Sporveismetoden»

Sporveien har gjennom Best 2015 jobbet målrettet og systematisk for å profesjonalisere, effektivisere og industrialisere driften av trikk, T-bane og buss i hovedstaden. Dette inkluderer vedlikehold og eiendomsforvaltning.

– Resultatene er oppnådd gjennom langsiktig og målrettet arbeid. Alle medarbeidere i Sporveien har bidratt til kontinuerlig forbedring. I fireårsperioden har vi ikke nedbemannet, men heller ikke økt bemanningen, og vi frakter flere og mer fornøyde passasjerer enn noen gang. Fokus på bedriftsdemokrati og godt samarbeid med fagforeningene har vært viktig for å lykkes, sier konsernsjef i Sporveien, Cato Hellesjø.

Oppskriften til effektiviseringssuksessen kaller sporveissjefen for «Sporveismetoden».

                 

– Sporveismetoden er summen av arbeid med verdier, bedriftsdemokrati og kultur internt, for å lykkes med Sporveiens samfunnsoppdrag "Mer kollektivtrafikk for pengene». Det har utløst en imponerende innsats og engasjement fra alle de 3 500 medarbeiderne i konsernet. Resultatene er skapt i fellesskap, med sterk felles oppslutning om felles mål. At konsernet er videreført i en helhetlig integrert verdikjede med operativ drift, vedlikehold, utbygging og eierskap i et samlet konsern har også vært avgjørende for suksessen. Det er dette vi kaller Sporveismetoden.

 

Skal effektivisere mer mot 2020

Hellesjø gir seg ikke nå. Forbedringsarbeidet i Sporveien fortsetter nå med uforminsket styrke frem mot 2020. Gjennom resultatene av «Best 2015» er fundamentet lagt.

<

– Sporveien har et viktig samfunnsoppdrag, og gjennom dette tar vi daglig samfunnsansvar i alle ledd i driften av trikk, T-bane og buss, samt forvaltningen av stasjoner og annen infrastruktur. Vi skal løfte konsernet ytterligere – til det beste for våre reisende, eier og samfunnet rundt oss. Målet er at Sporveien skal være beste nordiske løsning på effektiv og miljøvennlig kollektivtransport i 2020, sier Hellesjø.

NØKKELTALL:

Antall reiser 2015 2014 2013
T-bane 94 88 85  
Trikk 55 51 49  
Unibuss 84 65 65 2015 inneholder tall for hele Unibusskonsernet

T-Bane        
2015 2014 2013 2012 2011
Antall togkilometer 7565751 7 383 501 7 017 300 6 901 958 6 418 571
Antall enkeltreiser (mill.) 94 88 85 82,0 80,7
Kundetilfredshet 99,0 % 97,0 % 95,0 % 91,2 % 92,8 %
   
Trikk        
2015 2014 2013 2012 2011
Antall vognkilometer 4287723 4 057 517 4 037 500 4 148 136 4 068 842
Antall enkeltreiser (mill.) 55 51 49 47,8 47,9
Kundetilfredshet 98,0 % 95,0 % 93,0 % 91,0 % 88,7 %
Antall enkeltreiser og kost pr reise T-banen og Trikken
T-BANEN                  2011        2012        2013         2014         2015        
Antall enkeltreiser 81 84,0 85,0 88,0 94,4
Sum kostnader 1 003 982 961 1 020 982
Kost pr reise (i 2011 kr) 12,4 11,7 11,3 11,6 10,4
TRIKKEN 2011 2012 2013 2014 2015
Antall enkeltreiser 48 48 49 51 54,4
Sum kostnader 596,0 571,0 578,0 584,0 573,0
Kost pr reise i (2011-kr) 12,4 11,9 11,8 11,5 10,5

                            

    stolpediagram_pressemeld
  • Målet med Best 2015-strategien var en effektiviseringsgevinst på mellom 270 og 400 millioner kroner innen utgangen av 2015. Resultatet ble på hele 455,5 millioner kroner i løpet av fire år.
  • Resultatet er oppnådd gjennom en kombinasjon av kostnadsreduksjoner, inntektsøkninger og økt produksjon. Muliggjort gjennom videreutvikling av kompetanse og standardisering av interne arbeidsoperasjoner.
  • Kundetilfredsheten for Trikken, T-banen og Unibuss lå ved utgangen av 2015 på mellom 97 og 99 prosent. I 2012 lå  tallet på mellom 91 og 93 prosent.
  • Regulariteten (antall kjørte avganger vi planla) er i strategiperioden økt til over 99 prosent, samtidig som frekvensen (antall millioner togkilometer) er øket med 13 prosent for T-banen og fem prosent for Trikken.
  • Det ble i 2015 gjennomført hele 230 millioner kollektivreiser i Oslo og Akershus med Sporveiens tjenester. Antall enkeltreiser er i BEST2015-perioden økt med 17 prosent for T-banen og 13 prosent for Trikken.
  • Sporveien er i dag konkurransedyktig sammenlignet med andre kollektivtrafikkselskaper. Konsernet scorer meget bra i internasjonale benchmarkundersøkelser innenfor skinnegående drift. I en sammenligning med 27 andre metroselskap internasjonalt, plasseres T-banen i Oslo i kategorien «low-cost-metro» når det måles hvor mye det koster å operere T-bane per vognkilometer. Sporveien har her også svært gode målinger på produktivitet av førere og vogner. Innenfor bussvirksomheten vinner Unibuss anbud i sterk konkurranse med andre aktører, samtidig som selskapet har snudd underskudd til overskudd i fireårsperioden.
  • Sporveien har også hatt ansvaret for og levert en rekke store og krevende utbyggingsprosjekter i strategiperioden. Disse kompliserte prosjektene er levert på tid og innenfor kostnadsrammer.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2015 gjennomført vel 230 millioner enkeltreiser.

Hele konsernet har rundt 3500 ansatte og omsetter årlig for om lag 4,4 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet har også ansvar for vedlikehold av trikker og t-banevogner. Sporveien eier datterselskapene Bussanlegg AS og Sporveien Media AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien opererer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo.