Skip to main content

Sporveien har inngått stor avtale med Amparo Solutions AB i Sverige

Pressemelding   •   mar 12, 2015 16:00 CET

Amparo Solutions AB har signert en rammeavtale med Sporveien Oslo AS  for levering av verne- og sikkerhetsutstyr for planoverganger. Kontrakten innebærer at opp til 30 planoverganger vil bli fornyet for en verdi av om lag 67 millioner kroner.

Amparo Solutions AB har i flere år jobbet i markedet for spor og jernbane. Sammen med den sveitsiske partner Schweizer Electronic AG utvikler og leverer Amparo Solutions AB sikkerhetsutstyr for kryss mellom vei og jernbane.

«Vi er veldig glade for at avtalen med Amparo Solutions AB nå er på plass. Vi har i noe tid jobbet med forberedelser for å fornye bomanleggene for trikken og med denne avtalen er arbeidet i gang, sier konserndirektør for infrastruktur og eiendom i Sporveien Per Magne Mathisen. De nye bomanleggene som kommer skal være mere robuste og driftssikre og samtidig bidra til å øke trafikksikkerheten ved planovergangene. Først ute er prosjektering og bygging av nytt bomanlegg på Harbitzalleen. Erfaringen herifra tar vi med oss når resterende bomanlegg skal skiftes ut, totalt 30 stk, sier Mathisen. »

Sporveien har gjennom kontrakten med Amparo Solutions AB inngått en rammeavtale for levering av teknisk utstyr for sikring av opp til 30 planoverganger for trikken de neste fem årene. Kontrakten har en samlet verdi på ca 67 mill NOK.

"Vi er takknemlige og stolte over at vi fikk Sporveiens tillit til å fornye vei- og bomanlegg i Oslo for trikken»,. Sier Henrik Linell, administrerende direktør i Amparo Solutions.


Systemet kalles flexplanovergangsystemer og er installert blant annet i Sveits og Tyskland.

Installasjonene i Oslo vil være de første i Norden. Denne type system er bygget opp av standard industrikomponenter som bidrar til en betydelig lavere levetidskostnad sammenlignet med tradisjonelle systemer. Systemet er helt vedlikeholdsfritt.

Arbeidet vil starte sommeren 2015, og det første oppgraderte krysset tas i bruk inneværende år.. I 2016 starter oppgraderingen av de resterende kryssene i Oslo.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2014 gjennomført vel 200 millioner enkeltreiser.

Hele konsernet har rundt 3500 ansatte og omsetter årlig for om lag 4,2 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet eier også datterselskapene Bussanlegg AS, Sporveisbillettene AS og Sporveien Media AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien operer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo.