Skip to main content

Sporveien priset for arbeid mot tagging

Pressemelding   •   mai 09, 2017 10:50 CEST

Ordfører Marianne Borgen overrekker "Husfruens nøkkelknippe" for 2016 til trygghetskonsulentene Ove Svenningsen, Kjetil Solem og Frank Kilen fra Sporveien.

En aktiv og målrettet innsats mot tagging og hærverk gjennom flere år har gitt resultater for Sporveien. Antallet taggetilfeller har stupt til under en tiendedel av hva det var. Et godt samarbeid med Politiet har ført til at spesielt taggemiljøene i Oslo vest og Bærum langt på vei er rullet opp. En hyggelig konsekvens er at Sporveien med dette sparer betydelige midler som tidligere måtte brukes på skadeutbedring.

Dette forebyggende arbeidet har også hatt en merkbar "smitteeffekt" utover i lokalmiljøet. Derfor ble også "Husfruens nøkkelknippe" for 2016, en pris for kriminalitetsforebyggende arbeid som deles ut av Asker og Bærum Handels- og Servicebedrifters Forening, for første gang delt ut til en virksomhet med utspring i Oslo.

Prisutdelingen fant sted på "Værtshuset" på idylliske Bærums verk, fredag 5.mai der Sporveiens trygghetskonsulenter fikk prisen overrakt av Oslos ordfører Marianne Borgen. Ove Svenningsen, Frank Kilen og Kjetil Solem var svært glade for anerkjennelsen tildelingen representerer, og takket også politiet for god hjelp i arbeidet med avdekkingen av miljøet, der spesielt en sak der erstatningskravet har passert 1 million kroner har hatt betydning for utviklingen. De presiserte imidlertid at det så langt ikke er konkludert i rettsapparatet, og at ingen er dømt for forholdene.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2015 gjennomført vel 230 millioner enkeltreiser.

Hele konsernet har rundt 3500 ansatte og omsetter årlig for om lag 4,4 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet har også ansvar for vedlikehold av trikker og t-banevogner. Sporveien eier datterselskapene Bussanlegg AS og Sporveien Media AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien opererer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo.