Skip to main content

Sporveien tildeler kontrakt for ombygging av T-banens hovedverksted på Ryen til AF Gruppen

Pressemelding   •   jul 12, 2019 12:15 CEST

T-banens hovedverksted på Ryen, før arbeidene begynner. Foto: Simen Prestaasen/Sporveien.

Sporveien skal bygge om T-banens hovedverksted på Ryen for å legge til rette for fremtidens økte rutetrafikk som vil kreve økt vedlikehold av t-banevognene. AF Gruppen Norge AS er tildelt kontrakt for byggearbeidet. Avtalen har en verdi på ca. 235 millioner kroner og arbeidet er planlagt å starte i siste halvdel av august 2019.

– Vi er svært glade for å kunne inngå kontrakt med en kompetent entreprenør med god og solid erfaring som skal møte våre krav til gjennomføringsevne, kvalitet og miljøhensyn. Økt rutetrafikk fremover krever godt vedlikehold av t-banevognene, og for å sørge for dette trenger verkstedet en oppgradering av dagens fasiliteter. Dette er avgjørende for at vi blant annet skal kunne ha verkstedkapasitet til å levere minimum 106 3-vogntogsett hver dag, sier Sporveiens prosjektleder for Ryen base, Christian Szemes.

Grunnet økt rutetrafikk på kvelder og i helger vil det være økende behov for vedlikehold av t-banevognene. Det er derfor nødvendig med en ombygging av dagens verkstedfasiliteter for å kunne stå rustet til å gjennomføre flere store servicer fremover på grunn av flere togkilometer. Det vil blant annet bli bygget nytt komponentverksted, nytt lakk- og sandblåsningsbygg og nytt driftssenter.

AF Gruppen Norge AS er innstilt av Sporveien AS til en kontrakt for ombygging av t-baneverkstedet på Ryen i Oslo. Formell tildeling samt kontraktsignering vil skje om ca. to uker.

Kontrakten har en samlet verdi på ca. 235 millioner kroner. Arbeidet vil stå ferdig rundt årsskiftet 2020/2021.

Antall reisende og togkilometer vil øke
I 2018 passerte T-banen 122 millioner reisende, og det er forventet en betydelig økning i antall reiser i årene fremover. Sporveien har satt seg som mål å øke årlig produksjon av togkilometer med 35 prosent innen 2020. Ved utgangen av 2018 var T-banen godt over halvveis til dette målet.

Les mer om oppgraderingen av Ryen base.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2018 gjennomført om lag 275 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3800 ansatte og omsetter årlig for 4,9 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveieneier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo.