Skip to main content

​​​​​​Statsministeren besøkte Sporveien på nye Lørenbanen

Pressemelding   •   aug 05, 2015 16:22 CEST

Statsminister Erna Solberg (H) besøkte i dag Sporveiens anlegg på Lørenbanen. Lørenbanen skal stå ferdig i april 2016 og arbeidet med den nye banen og Løren stasjon er i rute.

Det var Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland (H) og byråd for miljø- og samferdsel, Guri Melby (V), som var vertskap for besøket sammen med Sporveiens konsernsjef Cato Hellesjø. Statsminister Erna Solberg var godt fornøyd med omvisningen og mener mange andre norske byer har mye å lære av Oslos ambisiøse satsing på kollektivtrafikk.

–Jeg er imponert over det de får til i kollektivtrafikken i Oslo, både når det kommer til miljø og utvidelsen med nye linjer og stasjoner, sier statsminister Erna Solberg i en kommentar.

Stort behov for kollektivtrafikk i Oslo i årene fremover

Oslo er den raskest voksende hovedstaden i Europa, og behovet for kollektivtransport vil øke betydelig i årene som kommer. Oslo kommunes målsetning er at all vekst i persontrafikken i hovedstadsområdet skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

– Kollektivtrafikken i Oslo-regionen frakter årlig mer enn 300 millioner reisende. I påvente av nye banestrekninger, tunell, nytt signalsystem og nytt materiell, henter vi mest mulig ut av dagens kapasitet. Vi har i dag flere trikker, t-banetog og busser i trafikk enn noen gang tidligere, og vi jobber målrettet for å øke denne kapasiteten ytterligere. Vi skal være løsningen for folks reisebehov også i årene fremover», sier Cato Hellesjø, konsernsjef i Sporveien.

Hellesjø forteller at Sporveien setter stor pris på at statsministeren er interessert i Lørenbanen og Sporveiens virksomhet og orienterte i dag blant annet om Sporveiens strategiprogram Best 2015 med mål om å effektivisere virksomheten med 370 millioner kroner årlig, for å gi de reisende mer kollektivtrafikk for pengene.

– Samtidig som vi effektiviserer og kjører langt mer enn tidligere, skal arbeidet for å redusere oppgraderingsbehovet på infrastruktur og eiendom knyttet til kollektivtrafikken videreføres, utdyper Hellesjø.

Fortetting rundt knutepunkter

Som den raskest voksende hovedstaden i Europa, er prognosen at Oslo innen 2060 skal vokse med samme antall mennesker som det bor i Bergen i dag. Fortettingen må skje rundt kollektivtrafikken og de viktigste kollektivknutepunktene, noe statsministeren fikk illustrert på befaring av Lørenbanen.

Den nye bydelen Løren er i en rivende utvikling og vekst. Lørenbanen vil forbinde Grorudbanen med Ringbanen, og Løren stasjon er ventet å ha mellom 4 000 og 8 000 reisende i døgnet.

– Løren stasjon og den nye banestrekningen vil åpne i april neste år, og blir en viktig milepæl for satsingen på fremtidens kollektivtrafikk i Oslo-regionen, sier konsernsjef Cato Hellesjø.

Foto: CF-Wesenberg

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2014 gjennomført vel 200 millioner enkeltreiser.

 Hele konsernet har rundt 3500 ansatte og omsetter årlig for om lag 4,2 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet eier også datterselskapene Bussanlegg AS, Sporveisbillettene AS og Sporveien Media AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien opererer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo.