Skip to main content

Terje R. Venold valgt som nytt styremedlem i Sporveien

Pressemelding   •   mai 06, 2014 07:30 CEST

Terje Venold (63) er valgt som nytt styremedlem i Sporveien Oslo AS, Norges største leverandør av kollektivreiser.

Venold er utdannet siviløkonom og har lang og solid kompetanse fra norsk næringsliv og samferdselssektor, blant annet som konsernsjef i Veidekke og styreleder og styremedlem i en rekke store virksomheter. Venold var konsernsjef i Veidekke i perioden 1989 til 2013 og er i dag styreleder ved Handelshøyskolen BI og AksjeNorge og styremedlem i Ahlsell AB.

Han har også verv som leder av representantskapet og valgkomiteen i Storebrand, medlem av bedriftsforsamlingen og valgkomiteen i Norsk Hydro, han er foreslått som nytt medlem av bedriftsforsamlingen i Statoil og er leder av valgkomiteen i Borregaard.  

«Sporveien er et spennende selskap med et viktig samfunnsoppdrag og en offensiv strategi for å forbedre og effektivisere virksomheten i årene fremover. Jeg ser frem til å bidra til dette arbeidet som styremedlem og gleder meg til å lære Sporveien enda bedre å kjenne», sier Terje R. Venold.

Sporveiens styre består etter valget av Terje R. Venold av følgende medlemmer: Styreleder Terje Thon, nestleder Siri Birgit Teigum, styremedlemmer Einar Enger, Gyrid Skalleberg Ingerø, Terje R. Venold, Sven Rune Aasen og Sveinar Bjørn Bones.  

 

 Relatert sak:


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I
datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2012 gjennomført 210 millioner enkeltreiser.

Hele konsernet har rundt 4 000 ansatte og omsetter årlig for om lag 3,5 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet eier også datterselskapene Bussanlegg AS, Sporveisbillettene AS og Sporveien Media AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien operer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo.