Skip to main content

Tidenes satsing på trikk i Oslo med Birte Sjule som ny administrerende direktør

Pressemelding   •   aug 31, 2016 07:00 CEST

Birte Sjule

I årene som kommer skal det investeres milliarder av kroner både i trikk og t-bane i Oslo. Sporveien legger nå til rette for den storstilte satsningen og ansetter Birte K. W. Sjule (38) som ny administrerende direktør for Sporveien Trikken.

Birte Sjule har jobbet i Sporveien siden 2009, og har de siste fire årene hatt stillingen som konserndirektør for strategi i Sporveien. Hun sitter i styret i datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen, Unibuss AS og Sporveien Media. 1. september trer hun inn i rollen som administrerende direktør i Sporveien Trikken.

Satsningen på skinnegående kollektivtrafikk i hovedstaden vil være formidabel de neste ti årene. Den skal sikre at Oslo kommune håndterer både sterk befolkningsvekst og målene om reduksjon i biltrafikk og en mer miljøvennlig by. Fremtidens kollektivtrafikk krever enda mer kapasitet og kompetanse, og Sporveien vil i årene fremover satse målrettet på produktene trikk, t-bane og buss for å være løsningen på disse utfordringene.

Sporveien har de siste årene jobbet med et omfattende strategiarbeid kalt Best 2015. Målet har vært å effektivisere, forbedre og utvikle virksomheten for å legge til rette for den videre satsingen på kollektivtrafikk i Oslo. Gjennom Best 2015 har Sporveien forbedret og effektivisert virksomheten med 455, 5 millioner kroner i årlig effekt. Sjule har ledet dette strategiarbeidet.

«Sjule har lang ledererfaring og sterk industriell og strategisk kompetanse. Jeg er svært glad for at hun tar på seg ansvaret med å løfte Sporveien Trikken inn i fremtiden. At Sporveien Trikken og Sporveien T-banen nå organiseres som selvstendige produktområder med egen ledelse, sikrer gjennomføringsevne og fokus på hvert produkt knyttet til den store satsingen på skinnegående kollektivtrafikk i Oslo fremover og Sporveiens ambisjoner i strategien Best 2020», sier konsernsjef i Sporveien, Cato Hellesjø.

Sjule er utdannet sivilingeniør fra NTNU, med fokus på industriell økonomi. Hun har tidligere hatt stillinger som konsulent i rådgivingsselskapet Rokade (nå KPMG) og prosjektplanlegger i  Aibel.

«Trikken har en plass i manges hjerter, og det er en ære å få muligheten til å lede denne flotte delen av Sporveien. Vi har kjørt trikk i hovedstaden i mer enn 140 år, og trikken har en unik rolle i folks hverdag. Nå gleder jeg meg til å komme i gang med jobben og ser frem til å bli kjent med alle som jobber med trikk og brenner for trikken som driftsart. I årene fremover vil vi se tidenes største satsing på trikk i Oslo», sier Birte Sjule.

Sjule vil lede en organisasjon med om lag 500 medarbeidere i operasjon og verksteder og en trikkeflåte som teller 72 trikker. I 2015 ble det gjennomført 55 millioner enkeltreiser med trikk på Sporveiens seks trikkelinjer, og kundetilfredsheten var rekordhøy på 98 prosent. Både trikken og t-banen vil fortsatt ligge i Sporveiens integrerte konsernstruktur og blir sammen med bussvirksomheten i Unibuss hjertet i Sporveiens operative tilbud. Bjørn Granviken vil fortsette som administrerende direktør for Sporveien T-banen og Øystein Svendsen fortsetter som administrerende direktør i Unibuss.

Milliarder skal satses på trikk og t-bane

Det er besluttet en storstilt satsing på trikk og t-bane i Oslo i årene fremover. Det skal anskaffes en helt ny trikkeflåte på 87 trikker (med opsjon på ytterligere flere trikker), infrastrukturen skal fornyes og det skal etableres ny basestruktur. Parallelt vil det også satses tungt på utvikling av T-banen med nytt signalsystem, Fornebubanen, ny sentrumstunnel og en planlagt bane til A-hus.

Endringen Sporveien nå gjør sikrer gjennomføringsevne for hvert produkt knyttet til den store politiske satsingen på skinnegående kollektivtrafikk i Oslo fremover og Sporveiens ambisjoner i strategien Best 2020.

«Etter suksessen med Best 2015 er vi nå kommet til et veiskille der vi må organiseres oss på nytt for å håndtere disse store milliardinvesteringene og de målene vi har satt oss i Sporveiens nye strategi Best 2020. Med Birte Sjule som leder av Sporveien Trikken og Bjørn Granviken som leder av Sporveien T-banen, har vi fått på plass en svært kompetent og handlekraftig ledelse av de to operatørenhetene. Alt ligger nå til rette for at vi skal lykkes med de mål vi har satt og de forventninger Oslo har til oss som kollektivselskap. Vi skal bygge videre på resultatene som er skapt gjennom å være løsningen på behovet for kollektivtrafikk også i årene fremover», sier konsernsjef Cato Hellesjø avslutningsvis.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2015 gjennomført vel 230 millioner enkeltreiser.

Hele konsernet har rundt 3500 ansatte og omsetter årlig for om lag 4,4 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet har også ansvar for vedlikehold av trikker og t-banevogner. Sporveien eier datterselskapene Bussanlegg AS og Sporveien Media AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien opererer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo.