Skip to main content

Trikken er tilbake

Pressemelding   •   jun 21, 2013 13:13 CEST

De midlertidige utbedringene av trikkene som ble tatt ut av trafikk i slutten av april har gått på skinner. 19 av de 30 innstilte trikkene er nå tilbake i trafikk. Det betyr at trikken kjører som normalt i Oslo i sommer!

– Jeg er glad for å kunne fortelle at trikken fra i morgen (lørdag) igjen kjører som vanlig i Oslos gater. 19 av de parkerte trikkene er nå midlertidig utbedret og tilbake i vanlig trafikk igjen. Det hadde ikke vært mulig uten et godt samarbeid mellom alle i verkstedet i Sporveien, Oslotrikken, Oslo Vognselskap og Ruter som alle har gjort en kjempejobb, sier en imponert administrerende direktør i Oslotrikken, Bjørn Granviken.

Målsetningen har hele tiden vært å få trikkene tilbake i trafikk igjen så raskt som mulig, og at situasjonen skulle medføre minst mulig konsekvenser for de reisende.

– Jeg vil rette en stor takk til alle som har stått på for at trikken nå er tilbake i bybildet, og at vi igjen kan tilby et fullgodt tilbud til våre reisende. Vi ønsker også å takke kundene for tålmodigheten og forståelsen for situasjonen, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

Den første trikken var i trafikk igjen kun 9 dager etter at trikkene ble tatt ut av trafikk. Alle de 19 trikkene som nå er utbedret har blitt satt i trafikk igjen fortløpende etter hvert som de har blitt ferdige, og fra og med i morgen (lørdag) vil alle trikkelinjene være betjent. Det innebærer at det ikke lenger vil være nødvendig med buss for trikk med mindre det oppstår ordinære avvikssituasjoner.

– De resterende 11 trikkene trenger mer omfattende reparasjoner før de kan settes i trafikk igjen. Vi har derfor prioritert de midlertidige reparasjonene først, for å få flest mulig trikker tilbake i trafikk raskest mulig. De omfattende reparasjonene ble påbegynt denne uken, og vi kommer til å bruke sommerukene godt. Målet er å få alle trikkene tilbake i trafikk så raskt som overhodet mulig, utdyper Bjørn Granviken.

Leverandøren AnsaldoBreda har et eget team på plass i Oslo og jobber tett sammen med Sporveiens egne mannskaper.

De midlertidige reparasjonene som nå er gjennomført på 19 av de innstilte trikkene, innebærer at de svekkede punktene har blitt sveiset og forsterket. Det har blitt gjort sikkerhetsmessige vurderinger for å ivareta at det er trygt å sette trikkene tilbake i trafikk igjen etter de midlertidige utbedringene.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Oslotrikken AS, Oslo T-banedrift AS og Unibuss AS ble det i 2012 gjennomført 210 millioner enkeltreiser. Hele konsernet har rundt 4 000 ansatte og omsetter årlig for om lag 3,5 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet eier også datterselskapene Bussanlegg AS, Sporveisbillettene AS og Sporveis-Annonsene AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien operer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo.