Skip to main content

Trikken kjører i Dronning Eufemias gate

Pressemelding   •   aug 15, 2017 13:38 CEST

Trikkedriften i gang i Dronning Eufemias gate

(Oslo, 15. august 2017) Sporveien har tatt i bruk trikketraseen i Oslos paradegate Dronning Eufemias gate. Mandag 14.august åpnet det nye tilbudet som sikrer at passasjerer som skal til og fra Bjørvika kan bruke trikken for å komme seg frem og tilbake.

Frem til våren 2018 er det stengt for sporvogn mellom Tinghuset og Holbergs plass som følge av anleggsarbeid i området. Det innebærer at linje 17 fra Sinsen og Linje 18 fra Ljabru/Holtet vender i Dronning Eufemias gate i Bjørvika.

«For Sporveien og folk i Oslo er dette en merkedag som vi har ventet lenge på», sier administrerende direktør for trikken Birte Sjule. «Vi er svært glade for at vi nå over tid kan høste erfaringer med trafikkering av denne fantastiske nye trikkeavenyen i Oslo. Anlegget i Bjørvika er noe av det flotteste vi har, og vi har lenge ønsket å ta det i bruk.»

Administrerende direktør for trikken Birte K.W. Sjule

Vendingen i Dronning Eufemias gate for de to trikkelinjene er vurdert som den mest smidige løsningen i en situasjon der tre linjer må snus på grunn av anleggsarbeidet lenger vest i Oslo sentrum. Sporveien har lenge vært klare til å kjøre strekningen som skal knytte sentrum sammen med Ekebergbanen. En påkobling til det eksisterende sporet på Ekebergbanen må likevel vente til Bane Nor har ferdigstilt den nye tunellen til Follobanen. Dette arbeidet innebærer at det foreløpig ikke kan legges skinner på den siste strekningen, og en påkobling vil tidligst la seg gjennomføre i 2019/2020.

Bjørvika er blitt en levende bydel i Oslo der svært mange mennesker arbeider og bor, og når trikken har tatt i bruk strekningen betyr det at disse nå også får et skinnegående kollektivtilbud.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2016 gjennomført mer enn 250 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3600 ansatte og omsetter årlig for 4,5 milliarder kroner. Sporveien eier, forvalter, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet har også ansvar for vedlikehold av trikker og T-banevogner. Sporveieneier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien opererer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og mer etterspurt enn noen gang. Hovedkontoret ligger i moderne lokaler på Tøyen i Oslo.