Skip to main content

Uke 2 av testprosjekt "det åttende toget" på T-banen.

Pressemelding   •   apr 07, 2014 07:15 CEST

Sporveien starter i dag andre uke av en 14 dagers periode med testkjøring av et ekstratog i kvarteret på T-banens fellesstrekning mellom Tøyen og Stortinget. Test-toget har fått prosjektnavnet det «åttende toget» og testen skal avdekke om det er mulig å øke kapasiteten i T-banenettet  med dagens infrastruktur og vognpark. Erfaringene fra første uken har vært positive.

 Prøveprosjektet hadde oppstart forrige mandag, andre og siste uke av testen starter som sagt i dag..  Avgangene kjøres mandag til fredag i tidsrommet 07 – 19. 

Første uke kjørte T-banen mellom Mortensrud og Stortinget i begge retninger. I dag kjøres det fra Mortensrud til Ensjø og videre til Carl Berner og rundt Ringen og til Mortensrud. Siste dag for prøveprosjektet er fredag 11.april. Toget vi stoppe for av- og påstigning og ta med reisende på vanlig måte. 

Bakgrunn 

T-banen opplever en betydelig trafikkvekst samtidig som befolkningstallet i Oslo og omegn øker. Det er derfor nødvendig å se på ulike måter å øke T-banens samlede kapasitet. Neste sommer er det planlagt en omfattende rehabilitering av Østensjøbanen mellom Hellerud og Mortensrud samtidig som Ringbanen er stengt mellom Carl Berner og Sinsen grunnet bygging av Lørenbanen.  Utover våren og sommeren skal det gjennomføres arbeider på ulike strekninger av T-banen. Dette umuliggjør testing på et senere tidspunkt, og derfor er dette siste mulighet for blant annet å teste en mulig linjekombinasjon mellom Grorudbanen og Østensjøbanen via Ringen. 

Hva testes? 

  • Hvordan og i hvilket omfang et tog ekstra i tunnelen mellom Tøyen og Majorstuen eventuelt vil påvirke punktligheten.  
  • Testing av signalsystem, sporveksler og generell logistikk, særlig ved samkjøringspunktene på Hellerud, Helsfyr, Carl Berner, Ullevaal stadion og Frøn/Majorstuen.  Målet er at det ikke skal oppstå forsinkelser ved disse signalregulerte samkjøringspunktene. 

Prosjektet innbefatter også en test med merking av soner for trafikkstrømmer og soner for av- og påstigning på Jernbanetorget stasjon. Sporveien gjør dette i samarbeid med Ruter.  Målet med denne testen er å få kunnskap om hvorvidt dette kan være et bidrag for raskere av- og påstigning på stasjonene og derved redusere oppholdstidene på trafikktunge T-banestasjoner. 

Sporveien håper nå å kunne legge til rette for at Ruter i 2016 kan tilby sine kunder et enda bedre produkt med økt kapasitet. 

Kontaktpersoner: 

  • Cato Asperud, Sporveien. Tlf: 908 56 044. Spørsmål om prøveprosjekt  "åttende toget". 

  • Pressevakt Ruter: Tlf. 400 01 518. Spørsmål knyttet til ruteopplegg, generell ruteinformasjon og utviklingsprosjekt.  


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I
datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2012 gjennomført 210 millioner enkeltreiser.

Hele konsernet har rundt 4 000 ansatte og omsetter årlig for om lag 3,5 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet eier også datterselskapene Bussanlegg AS, Sporveisbillettene AS og Sporveis-Annonsene AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien operer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo.