Skip to main content

Ullevålsveien og Sognsveien stengt ved Thereses gate

Pressemelding   •   jun 06, 2017 08:51 CEST

Thereses gate ved Adamstuen

Mellom torsdag 8. juni klokken 02:00 og tirsdag 13. juni klokken 06:00 vil trafikken fra Sognsveien og Ullevålsveien omdirigeres inn Kirkeveien, på grunn av omfattende anleggsarbeid i krysset Ullevålsveien x Thereses gate.

Det er utskiftning av over hundre år gamle vann- og avløpsrør og arbeid med trikkesporene som er grunnen for den midlertidige stengingen.

Skiltet omdirigering vil føre trafikken nordfra på Ullevålsveien og Sognsveien via Kirkeveien og Geitmyrsveien. Som et ekstra sikkerhetstiltak vil det være manuell dirigering av trafikken i området.

Det anbefales å reise kollektivt disse dagene, eller kjøre alternativ rute eksempelvis via Vinderen eller Torshov.

Midlertidig endring i trikketrafikken

Grunnet samme arbeid vil ikke trikkene 17 og 18 ikke gå mellom Stensgata holdeplass og Adamstuen holdeplass mellom 10. juni klokken 19:00 og 12. juni klokken 05:00. Trikkene fra Rikshospitalet vil snu på Adamstuen holdeplass og passasjerer må gå til fots ned til Stensgata holdeplass for å fortsette ned til sentrum.

Trikkene som kommer fra Ljabru og Grefsen i retning Rikshospitalet vil snu på Stensgata holdeplass. Reisende må gå til fots mellom Stensgata holdeplass og Adamstuen holdeplass.

Gåavstanden mellom Stensgata holdeplass og Adamstuen holdeplass er cirka 300 meter og det vil være trafikkinformanter på holdeplassene som bistår med informasjon og bestilling av taxi for de som ikke har mulighet for å ta seg til nærmeste holdeplass.

Kontaktperson:

Emilie Mejlænder, kommunikasjonsrådgiver i Sporveien AS

+47 994 75 889

Emilie.mejlander@sporveien.com

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2016 gjennomført mer enn 250 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3600 ansatte og omsetter årlig for 4,5 milliarder kroner. Sporveien eier, forvalter, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet har også ansvar for vedlikehold av trikker og T-banevogner. Sporveieneier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien opererer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og mer etterspurt enn noen gang. Hovedkontoret ligger i moderne lokaler på Tøyen i Oslo.