Skip to main content

Godt resultat, økt utbytte

Pressemelding   •   apr 10, 2019 17:48 CEST

Under behandlingen av årsregnskapet for 2018 i dag, foreslo konsernstyret et utbytte til eierne på nærmere 62 mill. kr, en økning på 20 mill. kr i forhold til fjoråret. TAFJORD har med dette tilført eierne 682 mill. kr i løpet av de ti siste årene.

Konsernet TAFJORD fikk i 2018 et resultat etter skatt på nærmere 259 mill. kr. Dette er en økning på 89 mill. kr i forhold til året før.

Det er først og fremst høye priser på kraft i det nordiske kraftmarkedet som er årsaken til det gode resultatet. I tillegg er reverserte nedskrivinger på investeringer i Svelgen Kraft Holding AS, der TAFJORD har en eierandel på 34%, sterkt medvirkende.

- Det var i 2014 Svelgen Kraft Holding, grunnet prognosene som viste lave kraftpriser i årene fremover og kravene om forsiktig regnskapsførsel, valgte å skrive ned verdien av to kraftverk. Det er disse nedskrivingene, på 74 mill. kr, som nå er reverserte. I regnskapet er dette kun en regnskapsmessig disposisjon – de har ingen likviditetsmessige konsekvenser, forteller konsernsjef Erik Espeset.

Driftsresultatet for TAFJORD ble i 2018 på 435 mill. kr, noe som er en økning på 106 mill. kr i forhold til året før.

- Vi leverer godt innen alle virksomhetsområdene våre. Stort fokus på kostnadsreduksjon og økt lønnsomhet de siste årene har gitt resultater. Vi må likevel innse at kraftprisen har stor innvirkning på verdiskapningen vår, sier Espeset.

Konsernsjefen forteller om store og nødvendige investeringer som må tas innen virksomhetsområdene Kraftnett og Telekom fremover.

- Dette vil kreve kapital og vi har derfor klare mål på lønnsomhet også for de kommende årene. Jeg er derfor svært glad for at vi har eiere som bidrar med en nøktern og tilpasset utbyttepolitikk, sier han.

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Erik Espeset – 905 20 033

TAFJORD er et konsern som driver sin virksomhet innen strøm, telekom, kraftnett, vannkraft og energigjenvinning. Vårt hovedkontor er i Ålesund og vi har om lag 150 ansatte.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.