Skip to main content

Festivalutstillingen The Micro Challenge - et samarbeid mellom NTNU og Trondheim kunstmuseum

Nyhet   •   mar 14, 2019 14:27 CET

Ane Graff, foto: Ivar Kvaal. Beret Aksnes, foto: Vegar Moen. Vegar Moen, foto: Marie Moen.

I forbindelse med vitenskapsfestivalen The Big Challenge har satsningsområdet NTNU Helse inngått et samarbeid med Trondheim kunstmuseum om en kunstutstilling: The Micro Challenge. Utstillingen skal vises på TKM Gråmølna i festivalperioden og frem til og med 21. juli. Kunstnerne som deltar er Ane Graff og kunstnerduoen Beret Aksnes og Vegar Moen. De vil produsere to prosjekter med  utgangspunkt i et felles tema: Hva er noen av de globale helseutfordringene i vår tid? Og hvordan forholder vi mennesker oss til disse?

Nasjonal utlysning
Bakgrunnen for valg av de aktuelle utstillere var en nasjonal utlysning rettet mot kunstnere, der helse var tema. En kunstfaglig jury valgte ut de to prosjektene, blant over 50 innsendte søknader.

Randi Thommessen, kurator ved Trondheim kunstmuseum, er en av jurymedlemmene og begrunner valg av kunstprosjekter slik:

- Blant mange sterke søknader var komiteen samstemt i valget av to prosjekter av tre kunstnere til festivalutstillingen under vitenskapsfestivalen The Big Challenge 2019. Vegard Moen og Beret Aksnes ønsker å samarbeide med forskere fra NTNU som jobber med antibiotikaresistens for å utvikle det visuelle bakgrunnsmateriale for sitt verk. Deres prosjekt er stedsspesifikt og forholder seg direkte til Gråmølnas historie, lokalene der utstillingen vil finne sted. Ane Graff skaper skulpturer som peker på sammenhengen mellom forurensende stoffer i vårt nærmiljø og forskjellige autoimmune sykdommer, og lener seg mer spesifikt på nyere forskning på hvordan miljøet kan påvirke hvordan gener kommer til uttrykk og oksidativt stress. Komiteen vurderte disse to prosjektene som spesielt relevant til tema og med tydelige kunstneriske kvaliteter. De vil også kunne fungere godt satt i sammenheng til hverandre.

De øvrige medlemmene i juryen var Jeremy Welch, professor ved Kunstakademiet i Trondheim (KiT) og Charlotte Rostad, billedkunstner og representant for Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK).

Hvordan blir kroppens materialitet formet av omgivelsene? 

Billedkunstner Ane Graff er bosatt i Oslo og ønsket å stille ut under The Big Challenge fordi helse er en tematikk hun er svært interessert i. Hun håper også å kunne delta på aktuelle foredrag under festivalen og bli oppdatert innen en problematikk hun er svært opptatt av, hvordan helsespørsmål henger sammen med klimakrisen og den globale forurensingsproblematikken.

- Jeg er veldig interessert i hvordan kroppen møter, og blir formet av, den fysiske verden vi lever i.
Vi vet at en rekke kroniske sykdommer, slik som autoimmune sykdommer, har et voldsomt oppsving i vår tid, og jeg er interessert i hva som får dette til å skje. Hvordan blir kroppene våre formet av tiden vi lever av og dens materielle avtrykk, spør Graff og sier at hun håper at utstillingen kan bidra til å vekke interesse og synlighet for hvordan kroppene våre blir påvirket av alt rundt seg, spesielt forurensende stoffer i våre omgivelser og medisinbruk, men også av maten vi spiser og hvordan maten produseres, sier Ane Graff.

I forbindelse med festivalen vil kunstnerne også delta i samtaler med forskere om aktuelle tema som kan relateres til utstillingen.

Hvorfor et samarbeid om kunst og helse?

Satsningsområdet NTNU Helse skal blant annet legge til rette for tverrfaglige samarbeid internt i NTNU og med eksterne samarbeidspartnere. Ett tema er kunst og helse, der satsningsområdet initierer ulike prosjekter og samarbeid mellom blant annet forskere og aktører innen kunstfeltet.

- Motivasjonen for koblingen kunst og helse er troen på at disse fagområdene kan ha mye å tilføre hverandre, særlig når det gjelder faglig formidling, sier direktør for NTNU Helse, Magnus Steigedal, som (også?) bistod den kunstfaglige juryen i eventuelle spørsmål med tanke på prosjektenes relevans knyttet til tema helse.

Trondheim kunstmuseum satte stor pris på å få henvendelsen fra NTNU Helse om et utstillingssamarbeid under The Big Challenge, ifølge direktør ved museet, Johan Börjesson.

- Kunst er ikke en egen sjanger løsrevet fra samfunnet ellers, den tematiserer og visualiserer alle sider ved menneskets tilværelse. Et slikt institusjonelt samarbeid viser verdien i at kunstnere går rett inn i aktuelle vitenskapelige problemstillinger og tilnærmer seg den med en annen holdning og utgangspunkt enn vitenskapelige forskere, sier Börjesson, som også verdsetterat NTNU prioriterer å gi gode produksjonsforhold til de valgte kunstnerne.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.