Skip to main content

Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde

Pressemelding   •   apr 25, 2017 15:39 CEST

Gruppe 5: Lars Tiller, Halvdan Ljøsne, Roar Wold, Håkon Bleken og Ramon Isern.

Gruppe 5 - Kunsten å bygge et bilde 06.05. – 10.09.2017

Lørdag 6. mai inviterer vi alle til å bli med å feire to store begivenheter sammen med oss på Trondheim kunstmuseum: Hele museet i Bispegata er igjen åpent for publikum, og hele andre etasje er viet til en stolt del av byens og universitetets historie. Det yrende kulturlivet på i Trondheim 60-tallet, var preget av jazz, teater, kunst og festligheter. Midt i dette sto Gruppe 5. Fem unge menn, malere, som var ansatt på landets ledende arkitektutdanning ved NTH (i dag NTNU). Hvem var de, hva sto de for og hvilken betydning har deres virke hatt?

Med utstillingen Gruppe 5 – Kunsten å bygge et bilde, formidles den kampen som pågikk i Trøndelag på 60-tallet for å fremme det abstrakte maleriet. Gruppe 5 besto av Ramon Isern, Halvdan Ljøsne, Lars Tiller, Roar Wold og Håkon Bleken, som alle hadde en grunnleggende interesse for hvordan bygge et bilde rent formalestetisk.

Det er 50 år siden gruppen ble oppløst og tiden er nå moden for å synliggjøre den betydningen de hadde, gjennom undervisningen på NTH, gjennom sine viktige verv i Trondhjems Kunstforening og ikke minst gjennom sine kunstnerskap. Med denne utstillingen kroner vi utstillingsserien Håkon Bleken og Gruppe 5, som har pågått siden januar 2016, på TKM Gråmølna. Side om side, i salene på TKM Bispegata skal bildene igjen vises for det publikummet som kjenner dem så godt og for nye besøkende, som kan lære en spennende del av byens historie å kjenne.

Til utstillingen er det også laget en rikt illustrert bok med nye tekster og intervjuer som kaster nytt lys over Gruppe 5 og den betydningen de har hatt. Boken lanseres på åpningsdagen 6. mai.


Utstillingen «Gruppe 5 – Kunsten å bygge et bilde» vises på TKM Bispegata i perioden 6. mai – 10. september 2017


Ramon Isern (1914-1989) var initiativtaker til Gruppe 5. Han kom som etablert, klassisk skolert billedhugger fra Spania til Norge midt på 50-tallet, og ble ansatt ved NTH. Parallelt med skulpturen arbeidet Isern fra begynnelsen av 60-årene med papircollage. Skulptur og collage kom til å ha en gjensidig påvirkning gjennom kunstnerskapet.

Lars Tiller (1924-1994) studerte ved Kunstskolen i Trondheim og ved Statens Kunstakademi i Oslo hadde han lærerne Jean Heiberg og Per Krogh. Han interesserte seg tidlig for komposisjon og formale problemstillinger. Avgjørende for utviklingen var studieoppholdene i Paris under Ferdinand Léger. Han utviklet et klart og konstruktivt formspråk og blandet pigment med PVA-lim, som ble hans foretrukne medium.

Roar Wold(1926-2001) studerte ved Kunstskolen i Trondheim og under Per Krogh og Jean Heiberg i Oslo. Han var lærer ved Kunstskolen i Trondheim i 17 år og ved NTH underviste han i perioden 1961-1991. I sin kunst beholder Wold en tilknytning til en sanset natur, de tilnærmet geometriske flatene han inndeler billedflaten i beholder et visst organisk preg.

Håkon Bleken(f. 1929) var elev under Oddvar Alstad ved Kunstskolen i Trondheim, og gikk deretter på Statens Kunstakademi under Jean Heiberg. Hans ansettelse ved NTH ble avgjørende for hans videre utvikling. Blekens malerier hadde et mer figurativt preg enn de øvrige i Gruppe 5, hans store litterære interesse førte ham utover 1960-tallet mot et visjonært maleri i et realistisk formspråk.

Halvdan Ljøsne (1929-2006) studerte ved Statens håndtverks- og kunstindustriskole og under Aage Storstein og Jean Heiberg ved Statens Kunstakademi. I Paris var han elev av bl. a. Honoré Marius Bérard. På begynnelsen av 50-tallet utviklet Ljøsne en abstrakt uttrykksform hvor han senere førte inn figurative elementer. Ljøsne jobbet i flere teknikker som maleri iblandet PVA-lim, oljepastell, collage og akvarell. Fra 1967 jobbet han som professor ved Statens kunstakademi i Oslo i klassen for romkunst og komposisjon, og som rektor i 1974-1977.

Trondheim kunstmuseum viser samtidskunst og historisk kunst med utgangspunkt i en samling på over 5000 verk. Museet viser kunst i to lokaler i Trondheim sentrum, TKM Bispegata ved domkirken og TKM Gråmølna på Nedre Elvehavn. TKM Gråmølna huser utstillinger fra Kunstgaven Håkon Bleken.

TKM Bispegata 73 53 81 80 - Bispegata 7b
TKM Gråmølna 73 53 81 90 - Trenerys gate 9

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar