Skip to main content

Lawrence Abu Hamdan Contra-diction: Speech against itself

Pressemelding   •   mai 11, 2016 22:08 CEST

Trondheim Kunstmuseum er stolte av å introdusere kunstneren Lawrence Abu Hamdan til et norsk publikum med visningen av lydessayet Contra-diction: Speech against itself (2014-pågående).

Contra-diction: Speech against itself presenteres live onsdag 11. mai, og dokumentasjonen vises som installasjon fra 12. til 5. juni. Verket utgjør tredje og siste del av trilogien Aural Contract, som har vært under utvikling siden 2012. I sin helhet omhandler prosjektet de politiske implikasjonene av lyd og stillhet i vårt nåværende «alt-seende» og «alt-hørende» samfunn. Abu Hamdan ser på lyd som Les mer om utstillingene på trondheimkunstmuseum.no spesielt velegnet til å belyse de institusjonelle strukturene som informerer den moderne nasjonalstaten, og disse strukturenes tvetydige logikk og iboende fordomsfullhet. Både gjennom live lydessays, skulptur, installasjon og lydverk har kunstneren utviklet en metode hvor lyd og bilde konstant refererer til, og følgelig endrer, persepsjonen av hverandre. Med en gjør det selv-estetikk genererer Abu Hamdan provokative narrativer med lyd-relaterte teknologier som utgangspunkt. Det kan skje på forskjellige måter, som å modulere stemmen gjennom et PA-anlegg som brukes av musikere, eller ved å reflektere over inkonsekvensene som genereres av språktestemaskinene som brukes europeisk grensepoliti. Denne tilnærmingen viser på den ene siden den dyptloddende researchen som ligger til grunn for kunstnerens arbeider, men gir også verkene stor livaktighet og nærhet til samtidens stadig mer virtuelle hverdagserfaringer. Amatørfilmer fra Youtube, nyhetsklipp og immigrasjonsdata utgjør deler av et enormt, fritt tilgjengelig materiale, et materiale som det er vanskelig å begripe og behandle på egen hånd. I Contra-diction: Speech against itself avdekker kunstneren en serie uttalelser og analyser fra diverse mediaoppslag. De omhandler atten syriske druserlandsbyer – som tilhører et religiøst fellesskap som praktiserer det vi kjenner som taquiyya. Disse har blitt tvangskonvertert til wahabisme av sjeik Saad Al-Ghamidi, som støtter den syriske revolusjonen og den selvutnevnte staten IS. Taqiyya defineres ofte som en lovlig dispensasjon fra rettspraksis i den shiittiske læren, og ifølge den aksepteres det at individet utfører ellers ulovlige handlinger dersom de er i fare for forfølgelse eller i en rettsløs tilstand. Abu Hamdan stiller spørsmålstegn ved medias fremstilling av hendelsene ved å undersøke hvorvidt drusersamfunnet praktiserer taqiyya. Gjennom en analyse av hvilke roller stemme og tale spiller i taqiyya peker kunstneren på alternative måter å tenke på talefrihet, så vel som friheten til å tie. Gjennom å unnvike den predefinerte logikken som omgir identitet og nasjonalisme viser taqiyya hvilket relevant potensiale det har i dagens statskontrollerte samfunn, og viser hvordan det å holde tilbake informasjon selv om man unngår å eksponere åpen motstand, kan bli en måte å oppnå reell tankefrihet, talefrihet og handlingsfrihet.

www.lawrenceabuhamdan.com


Utstillingsdetaljer: 

Lawrence Abu Hamdan Contra-diction: Speech against itself 

11.05 – 05.06. 2016, TKM Bispegata


Les mer om utstillingene på trondheimkunstmuseum.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.