Skip to main content

​Anne Kathrine Larsen styrker Undervisningsbygg på analyse og livsløpsplanlegging

Pressemelding   •   jun 20, 2018 12:36 CEST

Anne Kathrine Larssen er ny i Undervisningsbygg. Foto: Benedicte Nylund

Anne Kathrine Larssen (48) er ansatt som seksjonsleder i den nyopprettede seksjonen for Investering og analyse i Undervisningsbygg. Hun har bred erfaring innen eiendomsledelse og har en PhD med tema bygg og eiendoms betydning for effektive helsetjenester.

Undervisningsbygg er en av landets største byggherrer og står overfor årlige investeringer på over 2,5 milliarder de kommende år.

- Vi har høye ambisjoner om å utvikle og forvalte bærekraftige eiendommer som dekker brukernes behov i et langsiktig perspektiv. Ansatte med god kompetanse og evne til å tenke helhet og jobbe på tvers av avdelinger og seksjoner er det aller viktigste for å lykkes, sier administrerende direktør i Undervisningsbygg, Rigmor Hansen.

Undervisningsbygg har lett etter en seksjonsleder med solid erfaring og kompetanse innenfor eiendomsstrategi, eiendomsledelse og arbeid innenfor LCC, som er genuint opptatt av analyse og strategi, og som interesserer seg for hva som har betydning i et eiendomsperspektiv.

- Målet er at seksjonen skal ha en sentral rolle i Undervisningsbygg og at hele organisasjonen skal bli skolert til å kunne analysere og håndtere forskjellige oppgaver og prosjekter ut fra et livsløpsperspektiv, sier Åse Røstum Norang, fungerende avdelingsdirektør i Prosjektavdelingen.

Larssen startet 1. juni i den nyopprettede stillingen. Hun er opptatt av at bygninger skal bidra til å realisere størst mulig nytteverdi for eier, bruker og samfunnet.

- Undervisningsbygg har mål om å utvikle og forvalte bærekraftige eiendommer, og har valgt å satse enda sterkere på livsløpsplanlegging. LCC analyser er i så måte en viktig del av beslutningsgrunnlaget. LCC brukes i vurderinger av kost-nytte, og som grunnlag for å budsjettere hva eiendommene vil koste over tid, forklarer hun.

Det som trigget henne og gjorde at hun takket ja til stillingen, er at Undervisningsbygg både er en stor profesjonell byggherre og forvalter. Det gir en unik mulighet til å høste erfaringer, både fra gjennomføring av prosjekter og fra bygg i bruk, som igjen kan benyttes til kontinuerlig forbedring og å gjøre mer kvalifiserte valg. Dette er også en nødvendighet for å oppnå læringen næringen trenger for å gjøre riktige valg på en rekke områder, eksempelvis med tanke på tekniske løsninger, standard og materialer i bygg.

- For å oppnå den læringa som trengs må man gjennomføre ulike analyser, og det er der vi i denne nye seksjonen kommer inn, sier Larssen.

Men hun starter ikke på bar bakke. Larssen forklarer at Undervisningsbygg allerede har mye god kompetanse på en rekke områder.

- Jeg må først få et overblikk over nåsituasjonen og i samarbeid med organisasjonen definere behovet for leveranser og bistand fra vår nye seksjon på kort og lengre sikt, sier den ferske seksjonslederen.

Prioriteringen fremover for den nye seksjonen er å øke til tre ansatte. Først skal Larssen og hennes kommende medarbeidere hjelpe til med de prosjektene som trenger kostnadsestimering og LCC, samt usikkerhetsanalyse.

Hun er den aller første medarbeideren i en helt nyopprettet seksjon. Hva tenker hun om det?

- Flere av oppgavene vi skal arbeide med i vår nye seksjon gjøres i dag hos Undervisningsbygg, blant de som jobber med kalkyle. Jeg gleder meg veldig til tida fremover. Jeg opplever at satsningen på den nye seksjonen er godt forankret og velkomment blant mine nye kolleger, det er mange gode ideer her, og jeg føler at det jeg kan bidra med er i tråd med målene til Undervisningsbygg, sier hun.

Larssen forklarer at hun i denne stillingen som seksjonsleder får brukt mye av kompetansen og erfaringen hun sitter på.

- Jeg har ønsket meg over til en byggherreorganisasjon. Grunnen til det er at nøkkelen til gode bygg ligger hos prosjekteier og byggherre. Det er der bestillinga og alle føringer kommer fra og det er der beslutninger av betydning i stor grad tas. Sånn sett er Undervisningsbygg ganske unikt. For meg som rådgiver er denne stillingen et drømmeoppdrag som man kun får ved å sitte hos byggherren, sier hun entusiastisk.

I tillegg til bred erfaring innen eiendomsledelse, er Larssen valgt inn i styret i LCC forum, fra juni 2018, som bidrar til et bredt nettverk.

Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har som oppgave å utvikle, bygge, drifte og forvalte skolebyggene i Oslo.

Foretakets visjon er: Et skolebygg å være stolt av!
For mer informasjon, følg oss på: 
Facebook
Twitter
Linkedin

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.