Skip to main content

Usbl står bak flest regulerte boligprosjekt i Oslo i 2019

Pressemelding   •   mar 12, 2020 10:45 CET

Johan Bruun, adm dir i Usbl er godt fornøyd med at de har fått regulert mange nye boliger, som etter hvert vil tilbys Usbl's medlemmer. Foto: Usbl

I 2019 ble det i Oslo vedtatt regulering av til sammen 2394 boliger, viser oversikten fra Plan- og bygningsetaten for 2019, som ble publisert tidligere i år. Usbl sto bak over 31% av disse, enten gjennom egne prosjekter eller gjennom deleide selskap som Neptune Properties, hvor Usbl er hovedeier.

2019 har vært året hvor plan- og bygningsetaten behandlet rekordmange reguleringssøknader i Oslo. Hele 24 søknader ble vedtatt, mot 14 saker året før. Dette gir seg også utslag i antall boliger regulert, som øker fra 795 boliger i 2018 til hele 2394 boliger i 2019, ifølge oversiktene fra Plan- og bygningsetaten.

Usbl står bak 31%

Boligbyggelaget Usbl står bak en stor del av antall regulerte boliger, ifølge reguleringsreserven som Plan- og bygningsetaten har publisert for tredje tertial 2019.

Dette er enten prosjekter hvor Usbl er eneeier, prosjektpartner eller gjennom deleide selskap som Neptune Properties, der Usbl er hovedeier med 34%.

Til sammen står selskapene for 749 av de vedtatte boligene. Dette gjør de til desidert største boligaktør med tanke på antall regulerte prosjekter i 2019. Også utenfor Oslo har Usbl fått igjennom flere større reguleringssaker det siste året.

  • Vårt viktigste formål er å tilby boliger til våre medlemmer. Da er det ekstra hyggelig å se at vi kan vise til et så solid bidrag til reguleringsreserven som det vi kan i 2019, og vi gleder oss til å kunne tilby disse til medlemmene våre. Oslo har stor etterspørsel etter boliger, og vi er derfor veldig fornøyd med at Plan- og bygningsetaten nå kan vise til at antallet behandlede søknader totalt sett går markant opp. Dette er bra både for Oslo by, for boligkjøperen og for boligutviklere som bransje, sier administrerende direktør i Usbl, Johan Bruun.

Satser på delingstjenester og miljøtiltak

Usbl har lenge vært opptatt av at det skal bli enklere å redusere forbruk ved å dele på ressursene, og tenke bærekraftig boligutvikling også utover kun det fysiske bygget. Derfor var det viktig for boligbyggelaget å få med etablering av delingstjenesten fra BUA både i Gregers Kvartal og Malerhaugveien 15.

Som en del av det grønne skiftet, har Usbl også et mål om å Breeam-sertifisere flere nye boligprosjekter, blant annet prosjektet i Gregers kvartal. Verdien av et BREEAM-sertifikat er å bekrefte høy kvalitet og ytelse i hele byggemiljøets livssyklus, fra nybygging til bruk, oppussing og rivning. BREEAM sikrer bærekraft og kvalitet gjennom både miljømessige, sosiale og økonomiske tiltak. Tiltakene evalueres og sertifiseres av en uavhengig tredjepart.

  • Vi gleder oss til å komme ut med disse prosjektene, og til at vi kan tilby delingstjenester og andre miljøtiltak som bidrar til økt bærekraftig utvikling. Ved å blant annet etablere BUA i Gregers kvartal og Malerhaugveien vil det bli enklere å dele sports- og fritidsutstyr, både blant de fremtidige beboerne og i nabolaget rundt, sier Bruun. 


Relevante fakta: 

Vedtatte reguleringer i 2019 hvor Usbl er hel- eller deleier

- Gregers Kvartal - 250 boliger – Eiendomsplan og Usbl
- Malerhaugveien 15 – 81 boliger – Usbl
- Malerhaugveien 25 – 257 boliger – Neptune Properties
- Ensjøveien 4 – 85 boliger – Neptune Properties
- Ensjøveien 34 – 76 boliger – Neptune Properties

Dette er BUA
BUA er en ideell organisasjon, hvor Usbl er en av deres strategiske bærekraftspartnere. I dag finnes det 125 BUA-ordninger i Norge. 95 er i full drift, mens 30 er under utvikling og skal åpne i løpet av vinteren 2020. Felles for alle er at du kan låne sport- og fritidsutstyr til barn og unge helt gratis. I 2019 utviklet Usbl et eget konsept «BUA for borettslag og sameier» i samarbeid med foreningen, og vant nylig prisen som årets nyskapning i Sponsor- og eventforeningens årlige kåring. Konseptet er et av bærekraftstiltakene i Malerhaugveien 15 og Gregers Kvartal.

Usbl er et av Norges største boligbyggelag. Vi bygger og forvalter boliger, med et særskilt fokus på miljø og bærekraft. Hver dag jobber vi for å gi den beste bolig- og kundeopplevelsen, ved å skape helhetlige bo opplevelser for våre kunder. Usbl har eksistert i over 70 år, og har i dag over 100 000 medlemmer. Vi forvalter 1600 borettslag og sameier, hvor mange av dem er bygget av andre utbyggere. I tillegg til en rekke andre fordeler, har medlemmer i Usbl forkjøpsrett på 90 000 boliger i de mest sentrale områdene i Norge.